Posició de MC davant la situació política i social que viu Catalunya

Posició de MC davant la situació política i social que viu Catalunya

Davant la situació política i social que viu Catalunya les darreres setmanes i davant les mobilitzacions laborals convocades en aquest context, Metges de Catalunya (MC) manifesta:

 1. MC es defineix en els seus Estatuts com un “sindicat democràtic, professional i independent, que es regeix pels principis del sufragi universal, directe i secret”.
   
 2. En el seu manifest fundacional, MC es marca com a un dels seus objectius “la defensa dels interessos laborals, professionals i socials del col·lectiu mèdic”.
   
 3. En virtut dels dos punts anteriors, MC defensa, com no pot ser d’una altra manera, els principis fonamentals següents:

  - La defensa de tots els mecanismes i actuacions democràtiques regides pels principis del sufragi universal.

  - La defensa dels drets humans i fonamentals en la nostra societat.
   
 4. Totes les declaracions fetes per MC les darreres setmanes s’han circumscrit en aquest marc de defensa de les institucions democràtiques i dels drets fonamentals. Lamentablement, en alguns casos, s’han mal interpretat o tret de context aquestes manifestacions i ens han volgut encasellar en determinades posicions polítiques.
   
 5. MC no s’ha posicionat en el debat sobre la independència de Catalunya. Som una organització professional i transversal que aplega afiliats amb diferents sensibilitats i tendències polítiques, i, per tant, no ens correspon posicionar-nos sobre aquest tema.
   
 6. MC ha donat, dona i donarà suport a totes aquelles mobilitzacions i iniciatives que defensin els mecanismes i les institucions democràtiques, així com els drets fonamentals de les persones. No fer-ho, al nostre entendre, seria trair l’esperit del nostre manifest fundacional i del tarannà de la nostra institució.
   
 7. MC condemna les opinions i les interpretacions interessades de determinades persones i mitjans de comunicació encaminades a desacreditar la nostra organització i posicionar-la en un eix polític en el qual mai no hem tingut la intenció d’entrar.
   

MC seguirà treballant en la defensa dels interessos laborals, professionals i socials dels seus afiliats, com ha vingut fent fins ara.