Les malaurades retallades ens han seguit acompanyant durant el període 2015-2019. Desempallegar-se d’elles, i només en part, ha estat gràcies a la pressió dels professionals i a una gran mobilització, conseqüència d’un afartament generalitzat dels facultatius i facultatives de l’Institut Català de la Salut (ICS). El camí de la reversió de les tisorades, que a partir de l’any 2010 van posar el sistema públic de salut contra les cordes, necessita que el col·lectiu mèdic es mantingui cohesionat i unit en un mateix objectiu: l’exercici de la medicina amb dignitat i respecte.

Els mals que pateix la professió mèdica són coneguts i, en la majoria de casos, també són reconeguts. Baixes retribucions, condicions laborals precàries, pressió assistencial, manca d’un espai propi de negociació... Un còctel perniciós que genera un profund esgotament i una desmotivació que era poc freqüent uns anys enrere.

Per al sindicalisme mèdic, els propers quatre anys presenten reptes importants. La millora de les condicions de treball i les retribucions dels facultatius i facultatives, el relleu generacional i la incorporació dels joves professionals que han de substituir la gran quantitat de metges i metgesses que es jubilaran a curt termini, i la defensa de l’acte mèdic com a element central de l’assistència, són alguns dels més importants.

Des dels centres d’atenció primària i els hospitals de l’ICS, Metges de Catalunya (MC), a través dels seus delegats i delegades, seguirà representant els legítims interessos laborals i professionals dels facultatius i facultatives, amb força i determinació. Seguirem sent la veu inconformista del nostre col·lectiu i una garantia d’experiència i d’eficàcia sindical.

Som l’organització majoritària de la sanitat pública, una representativitat que exercim amb orgull i amb responsabilitat, i amb el valor suprem de la lleialtat als companys i companyes i a la professió que estimem.

Vota Metges de Catalunya, Vota’t!

 Metges de Catalunya


Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl, 08013 - Barcelona
Tel. 93 93265 11 77 - info@metgesdecatalunya.cat