Avís legal

Aquest lloc web i el domini www.metgesdecatalunya.cat és propietat de METGES DE CATALUNYA (MC), amb domicili social al carrer del Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a, 08013 de Barcelona, telèfon 93 265 11 77, fax 93 265 39 71 i adreça electrònica info@metgesdecatalunya.cat.

Aquest Avís Legal regula les condicions d'ús dels serveis i de la informació que es proporciona en aquest lloc web. Són persones usuàries del lloc totes les que accedeixin a aquests serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l'acceptació plena de les condicions establertes en aquest Avís legal.


Protecció de dades de caràcter personal

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació, METGES DE CATALUNYA vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada en relació amb les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: METGES DE CATALUNYA compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la seva responsabilitat són tractades d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: s’aplicaran les preceptives mesures de seguretat, tant tècniques como organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.

Informació bàsica que s’amplia més endavant:

Responsable: METGES DE CATALUNYA.

Finalitat: gestió de la relació entre responsable i interessat quant a la gestió dels serveis i informació oferts.

Legitimació: consentiment de l’interessat.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Drets: accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets addicionals que s’especifiquen en la informació ampliada.

Informació ampliada:

Responsable: METGES DE CATALUNYA 

NIF G-63.010.391

Adreça    Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a, 08013 de Barcelona, telèfon 93 265 11 77, fax 93 265 39 71 

Contacte info@metgesdecatalunya.cat

Delegat de Protecció de Dades: Ramon Sarrias Ramis

Contacte de la Delegada de Protecció de Dades: dpd@metgesdecatalunya.cat

Finalitats: 

Les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:
(a) L´informem que les dades personals que ens faciliti i aquelles que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de METGES DE CATALUNYA, i seran dedicades exclusivament a la gestió de la relació entre responsable i interessat pel que fa als serveis i informació oferts.
(b) Contacte, tràmits, inscripcions: si ens remet un correu electrònic a alguna de les adreces de correu electrònic de contacte existents en la web, o omple algun dels formularis (a no ser que la finalitat sigui alguna altra de les especificades en aquest apartat), s’utilitzaran les seves dades per a la gestió del seu contacte o realització d´algun tràmit amb nosaltres, ja sigui per una consulta, suggeriment, afiliació, concretar cita prèvia, sol·licitud d'informació i/o servei, inscripció a actes o activitats, gestionar la serva queixa, reclamació o denúncia, o per qualsevol altre motiu conseqüència del contacte o tràmit realitzat per la seva part.
(c) Part privada de la web, Oficina Virtual: per gestionar l´accés i ús de la part privada de la Web.
(d) Per a la gestió del servei de correu electrònic.
(e) Xarxes socials: METGES DE CATALUNYA posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió a les xarxes socials) de la pàgina Web a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l´avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d´Ús, Polítiques de privacitat i altres normatives d´accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui. METGES DE CATALUNYA tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d´administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d´activitats de METGES DE CATALUNYA o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per qualsevol altra que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.
(f) Podran existir altres clàusules de protecció de dades a la Web i/o als formularis que hi puguin aparèixer, les quals seran complementàries i, en cas necessari, s´aplicarà el present avís legal i de privacitat. 

Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat.

Les dades es conservaran durant tot el període d ’afiliació, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat.

Destinataris: les seves dades només podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir, sempre en els termes legalment establerts.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia de document oficial que l’identifiqui, a METGES DE CATALUNYA, a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.

Així mateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, METGES DE CATALUNYA no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan METGES DE CATALUNYA disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula "publicitat" apareixerà en l'inici del missatge.


Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web de METGES DE CATALUNYA i dels seus continguts (textos, imatges, arxius d'àudio, arxius de vídeo, marques, logotips, dades, dissenys i creativitats) pertanyen a METGES DE CATALUNYA o, en el seu cas, a terceres persones.

Tots els drets reservats. Queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i a través de qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de METGES DE CATALUNYA.

La persona usuària pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusiva per al seu ús personal i privat. Per tant, queda prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, transformació o alteració. 

METGES DE CATALUNYA només autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre que siguin respectuoses, que compleixin la legislació vigent i que respectin el dret a la propietat intel·lectual i industrial. Per norma general, el contingut d'aquest lloc web es pot copiar, sempre que s'indiqui l'autoria i es vinculi amb un enllaç d’hipertext a alguna de les pàgines de www.metgesdecatalunya.cat. 

En aquest cas, la persona usuària haurà de saber que hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça URL a la finestra del seu navegador. No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc web en una finestra aliena (emmarcament o framing).

Responsabilitats sobre els continguts i ús
Tot i que METGES DE CATALUNYA posa tots els seus mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei informatiu i tècnic, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en què la persona usuària del lloc web el consulti.

Aquest lloc web proporciona l'accés a informacions, serveis, programes o dades d'Internet que poden pertànyer a terceres persones. En aquest cas, METGES DE CATALUNYA no es fa responsable d'aquests continguts ni de les reclamacions que se'n puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.
En el supòsit que en aquest lloc web es disposin enllaços o hipervincles a altres lloc web d'Internet, METGES DE CATALUNYA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

METGES DE CATALUNYA es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el aquest lloc web i, per tant, pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què els presenta o localitza.

Seguretat
METGES DE CATALUNYA no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a METGES DE CATALUNYA. 

Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones, mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de METGES DE CATALUNYA.

Resolució de conflictes
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d'aquest Avís Legal. Els conflictes derivats de l'ús d'aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.