Avís legal

Aquest lloc web i el domini www.metgesdecatalunya.cat és propietat de METGES DE CATALUNYA (MC), amb domicili social al carrer del Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a, 08013 de Barcelona, telèfon 93 265 11 77, fax 93 265 39 71 i adreça electrònica info@metgesdecatalunya.cat

Aquest Avís Legal regula les condicions d'ús dels serveis i de la informació que es proporciona en aquest lloc web. Són persones usuàries del lloc totes les que accedeixin a aquests serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l'acceptació plena de les condicions establertes en aquest Avís legal.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal que les persones usuàries aportin voluntàriament per mitjà dels formularis o adreces electròniques incloses en aquest lloc web es registraran en un fitxer que METGES DE CATALUNYA té inscrit en el registre general de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, per a aquells usos permesos per la llei i pels Estatuts de l'organització.

METGES DE CATALUNYA es responsabilitza que les dades transferides estaran protegides i que seran tractades amb estricta confidencialitat, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d'haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat.
Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals facilitades, els seus titulars s'hauran d'adreçar per escrit a METGES DE CATALUNYA.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web de METGES DE CATALUNYA i dels seus continguts (textos, imatges, arxius d'àudio, arxius de vídeo, marques, logotips, dades, dissenys i creativitats) pertanyen a METGES DE CATALUNYA o, en el seu cas, a terceres persones.

Tots els drets reservats. Queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i a través de qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de METGES DE CATALUNYA.

La persona usuària pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusiva per al seu ús personal i privat. Per tant, queda prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, transformació o alteració. 

METGES DE CATALUNYA només autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre que siguin respectuoses, que compleixin la legislació vigent i que respectin el dret a la propietat intel·lectual i industrial. Per norma general, el contingut d'aquest lloc web es pot copiar, sempre que s'indiqui l'autoria i es vinculi amb un enllaç d'hipertetx a alguna de les pàgines de www.metgesdecatalunya.cat. 

En aquest cas, la persona usuària haurà de saber que hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça URL a la finestra del seu navegador. No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc web en una finestra aliena (emmarcament o framing).

Responsabilitats sobre els continguts i ús
Tot i que METGES DE CATALUNYA posa tots els seus mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei informatiu i tècnic, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en què la persona usuària del lloc web el consulti.

Aquest lloc web proporciona l'accés a informacions, serveis, programes o dades d'Internet que poden pertànyer a terceres persones. En aquest cas, METGES DE CATALUNYA no es fa responsable d'aquests continguts ni de les reclamacions que se'n puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.
En el supòsit que en aquest lloc web es disposin enllaços o hipervincles a altres lloc web d'Internet, METGES DE CATALUNYA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

METGES DE CATALUNYA es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el aquest lloc web i, per tant, pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què els presenta o localitza.

Seguretat
METGES DE CATALUNYA no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a METGES DE CATALUNYA. 

Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones, mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de METGES DE CATALUNYA.

Resolució de conflictes
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d'aquest Avís Legal. Els conflictes derivats de l'ús d'aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.