Serveis jurídics

Metges de Catalunya (MC) ofereix a tots els seus afiliats el servei d’assessoria i defensa jurídica a través del col·lectiu AiDE, capacitat per resoldre qualsevol conflicte de caràcter juridicolaboral i professional.

AideEls nostres advocats atenen les consultes dels afiliats de forma personalitzada i ofereixen un servei àgil i eficaç en la gestió jurídica dels conflictes que afecten els interessos dels metges.

L’assessoria jurídica de MC és competent per gestionar conflictes relacionats amb:

  • Àmbit laboral: acomiadaments, permisos, drets i deures, assetjament, prestacions de la Seguretat Social, etc.
  • Àmbit professional: titulacions, carrera professional, praxi mèdica, etc.
  • Tràmits extrajudicials: expedients administratius, contractes, conciliacions laborals, etc.
  • Tràmits judicials: el sindicat cobreix les necessitats de l'afiliat que sigui part d'un procés judicial en l'àmbit laboral o professional.
  • Informes jurídics de projectes legislatius: elaboració d'informes sobre aquells projectes legislatius que afecten la sanitat catalana i, en especial, aquells relacionats amb els tràmits d'audiència que ha de complir l'Administració.
  • Assistència legal en les meses de negociació sindical: assessorament als representants del sindicat i assistència, si s'escau, a les meses de negociació entre sindicats i patronals.

Accés
El servei gratuït de consulta jurídica de MC és exclusiu per als afiliats que tinguin un mínim de sis mesos d’antiguitat. Si un nou afiliat requereix orientació jurídica abans d’aquest termini, haurà d’abonar el període de carència corresponent.

Contacte
Per sol·licitar l’accés al servei d’assessoria jurídica, és imprescindible que l’afiliat concerti la  visita amb anterioritat a través d’alguna de les vies següents:

Correu electrònic: lex@metgesdecatalunya.cat        
Telèfon: 93 265 11 77
Fax: 93 265 39 71