Representativitat

Eleccions sindicals

  • Institut Català de la Salut (ICS)
  • Xarxa sanitària concertada (XHUP)
  • Centres sanitaris amb altres convenis: Hospital de Sant Pau, Institut Municipal d'Assistència Sanitària - IMAS (Hospital de l'Esperança, Hospital del Mar), etc.


Representativitat sindical

  • Mesa sectorial de l’Institut Català de la Salut (ICS)
  • Mesa sectorial de la xarxa sanitària concertada (XHUP)
  • Consell de la Professió Mèdica de Catalunya (CPMC)
  • Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut (ICS)
  • Consell de Salut del Servei Català de la Salut (CatSalut)
  • Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat (OPPI)