Estatuts

L'Assemblea General de Metges de Catalunya (MC) aprova el 19 de febrer de 2008 l'actualització dels Estatuts del sindicat per adaptar l'organització a la nova realitat sanitària i donar representativitat a tots els col·lectius mèdics que treballen a Catalunya, independentment de la seva vinculació laboral.