Estatuts

Els afiliats i les afilades de Metges de Catalunya (MC) aproven el 5 de març de 2024 els nous Estatuts del sindicat en un Congrés Extraordinari en el qual es ratifica la proposta estatutària presentada al Consell Executiu de l'organització el 5 de setembre de 2023. La reforma dels Estatuts dona sortida als reptes de MC, amb una redacció moderna, inclusiva i adaptada als temps actuals.