Organització

 • Congrés
  El Congrés és l’òrgan de disseny i decisió de l'estratègia política del sindicat. Se celebra cada quatre anys i hi poden participar tots els afiliats i afiliades.
   
 • Assemblea general de compromissaris
  L’Assemblea general de compromissaris és l’òrgan de control del sindicat entre congressos que es convoca anualment de manera ordinària.
   
 • Consell Executiu
  El Consell Executiu és l’òrgan de govern del sindicat entre assemblees i s'encarrega de fixar les directrius i les estratègies de la política sindical, econòmica i organitzativa sobre la base dels acords adoptats en el Congrés i en l'Assemblea general de compromissaris.
   
 • Comissió Permanent del Consell Executiu
  La Comissió Permanent del Consell Executiu està formada pel president, el vicepresident, el secretari general, el vicesecretari general, el secretari de Finances, el vicesecretari de Finances i els presidents dels sectors.
   
 • Sectors professionals
  Metges de Catalunya (MC) s'estructura professionalment en sectors constituïts per grups d'afiliats que tenen una gran similitud en les manifestacions concretes de les seves problemàtiques laborals.
   
 • Assemblees territorials
  Les assemblees territorials són l'òrgan de gestió i de representació que agrupa els afiliats en atenció al domicili del seu lloc de treball.
   
 • Agrupacions professionals
  Les agrupacions professionals estan formades per grups d'afiliats d'àmbits específics d'una especialitat o d'un col·lectiu que supera l'àmbit d'un sector.

         Agrupació de Jubilats de MC
         Agrupació de Dentistes de MC
         Agrupació de Psicòlegs de MC