Violències i gèneres (AJORNAT)

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
26 de maig i 9 de juny de 2021
Horari:
De 16.00 a 19.00 hores
Localització:
Telemàtic
Modalitat:
En línia
Preus: Afiliats:
0€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
175€
violencies

Metges de Catalunya (MC) i la Fundació Metges fan un esforç enguany per tal que la formació continuada sigui gratuïta per a tots els afiliats. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració amb l’assistència als cursos als quals us hagueu matriculat.

Organitzat per l'Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya.

Ponents

 • Teresa Blasi 
  Advocada i sòcia fundadora del Col·lectiu AIDE. Presidenta de la Comissió de Dones Advocades a l’ICAB. Forma part de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. És experta en dret del treball en l'àmbit sanitari. Ha estat professora de dret laboral. Ha rebut la medalla de Sant Raimon de Peñafort, atorgada per l'ICAB per la seva trajectòria personal, professional, col·legial i social.
   
 • Eva Solé
  Psiquiatra. Programa de Prevenció i Tractament de les Seqüeles Psíquiques en Dones Víctimes d’una Agressió Sexual RECENT (TEPT/AGRESX) i secretària de la Comissió de Violència intrafamiliar i de gènere de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona.
   
 • Roser Cirici Amell
  Especialista en Psicologia clínica i doctora en Psicologia. Coordinadora del grup Violència Masclista del grup de Treball del Pla Director en Salut Mental i Addiccions. Coordinadora del grup Violència Masclista i Salut Mental del GTRDSM (Grup de Treball i Recerca en Dona i Salut Mental). Vicepresidenta de la secció Dones, Gèneres i Diversitats del COPC. Expresidenta del comitè organitzador de les jornades sobre Violència Masclista de la Mútua de Terrassa. Actualment, treballa a l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc de Salut Mar.
   
 • Teresa Mur
  Metgessa de família del CAP Terrassa Sud. Va col·laborar en un dels primers protocols per atendre la dona víctima de violència de gènere (Terrassa, 2002) i va participar durant 5 anys en la comissió de seguiment. És membre del comitè organitzador de jornades sobre Violència Masclista de la Mútua de Terrassa, que s’organitza des de fa 9 anys.
   
 • Cristian Carrer
  Psicòleg social. Coordinador tècnic de l'Observatori Contra l'Homofòbia. Doctorand en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Grup Fractalitats en Investigació Clínica (FIC). El seu camp d’investigació i intervenció està basat en la diversitat afectiva i sexual i de gènere, l’assetjament escolar per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere.


PROGRAMA

Dimecres, 26 de maig de 2021:

 • Teresa Blasi

  Conceptualització jurídica de les diferents conductes d’assetjament sexual per raó de gènere
   
  1. Conceptes d’assetjament
  2. Marc jurídic de l’assetjament sexual per raó de sexe
  3. Protocols d’assetjament sexual per raó de gènere a les empreses.
    
 • Eva Solé

  Atenció psiquiàtrica a la dona víctima d’agressió sexual

  1. Protocol d’intervenció integral a urgències de l’Hospital Clínic.
  2. Maneig de l’estrès agut a urgències
  3. Funcionament del Programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones víctimes d’una agressió sexual recent.
  4. Intervenció multidisciplinària del trastorn per estrès agut i del trastorn per estrès post-traumàtic


Dimecres, 9 de juny de 2021:

 • Teresa Mur

  Actituds dels professionals en l’atenció a la violència contra la dona
   
  1. Procés de socialització dels professionals. Mites i estereotips.
  2. El fet de no considerar la violència contra la dona com un problema de salut
  3. La por a obrir la “Caixa de Pandora”.
  4. El desconeixement de les estratègies per a l’abordatge de la situació
    
 • Roser Cirici Amell

  Violències contra les dones i conseqüències en la salut mental
  1. Diversitat i gèneres. La construcció social dels gèneres
  2. Interseccionalitat entre violències masclistes i salut mental
  3. Indicadors de risc de violència
  4. Intervencions terapèutiques amb perspectiva de gènere
    
 • Cristian Carrer

  Acompanyament psicosocial en els àmbits de vulneració de Drets Humans: violències contra les persones LGTBI+
   
  1. Violències LGTBIfòbiques
  2. Estratègies d’afrontament i transformació davant la LGTBI-fòbia: el paper del suport social i de la participació en col·lectius LGTBI+
  3. Intervenció psicosocial davant la vulneració de drets i grups LGTBI+


Objectius del curs

General/s del curs:

 • Dotar d’un marc general jurídic per emmarcar les violències de gènere.
 • Conèixer el procediment d’atenció i l’actuació en casos de violència sexual cap a la dona 
 • Aprofundir en la intervenció d’alguns serveis especialitzats en atendre violència masclista, LGTBI+ i familiar.

Específics o d'aprenentatge del curs:

 • Augmentar el coneixement sobre maneres de detectar precoçment una situació de violència de gènere des de la clínica i/o perspectiva psicosocial i de com actuar en un primer moment.
 • Proporcionar coneixements específics i pautes d’intervenció amb les persones que pateixen aquestes violències, i/o amb les persones que les exerceixen.
 • Promoure canals de coordinació i derivació entre professionals i amb els serveis especialitzats.
   

Metodologia docent

Classes teòriques-pràctiques amb diversos docents especialistes en la matèria a tractar. Amb una primera part d’exposició teòrica per part del docent i una segona part de torn obert de discussió basat en casos pràctics, el qual permetrà aprofundir en situacions de la pràctica clínica diària i en com millorar-ne l’afrontament.

 

Metges de Catalunya (MC) i la Fundació Metges fan un esforç enguany per tal que la formació continuada sigui gratuïta per a tots els afiliats. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració amb l’assistència als cursos als quals us hagueu matriculat.

Organitzat per l'Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya.

Ponents

 • Teresa Blasi 
  Advocada i sòcia fundadora del Col·lectiu AIDE. Presidenta de la Comissió de Dones Advocades a l’ICAB. Forma part de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. És experta en dret del treball en l'àmbit sanitari. Ha estat professora de dret laboral. Ha rebut la medalla de Sant Raimon de Peñafort, atorgada per l'ICAB per la seva trajectòria personal, professional, col·legial i social.
   
 • Eva Solé
  Psiquiatra. Programa de Prevenció i Tractament de les Seqüeles Psíquiques en Dones Víctimes d’una Agressió Sexual RECENT (TEPT/AGRESX) i secretària de la Comissió de Violència intrafamiliar i de gènere de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona.
   
 • Roser Cirici Amell
  Especialista en Psicologia clínica i doctora en Psicologia. Coordinadora del grup Violència Masclista del grup de Treball del Pla Director en Salut Mental i Addiccions. Coordinadora del grup Violència Masclista i Salut Mental del GTRDSM (Grup de Treball i Recerca en Dona i Salut Mental). Vicepresidenta de la secció Dones, Gèneres i Diversitats del COPC. Expresidenta del comitè organitzador de les jornades sobre Violència Masclista de la Mútua de Terrassa. Actualment, treballa a l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc de Salut Mar.
   
 • Teresa Mur
  Metgessa de família del CAP Terrassa Sud. Va col·laborar en un dels primers protocols per atendre la dona víctima de violència de gènere (Terrassa, 2002) i va participar durant 5 anys en la comissió de seguiment. És membre del comitè organitzador de jornades sobre Violència Masclista de la Mútua de Terrassa, que s’organitza des de fa 9 anys.
   
 • Cristian Carrer
  Psicòleg social. Coordinador tècnic de l'Observatori Contra l'Homofòbia. Doctorand en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Grup Fractalitats en Investigació Clínica (FIC). El seu camp d’investigació i intervenció està basat en la diversitat afectiva i sexual i de gènere, l’assetjament escolar per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere.


PROGRAMA

Dimecres, 26 de maig de 2021:

 • Teresa Blasi

  Conceptualització jurídica de les diferents conductes d’assetjament sexual per raó de gènere
   
  1. Conceptes d’assetjament
  2. Marc jurídic de l’assetjament sexual per raó de sexe
  3. Protocols d’assetjament sexual per raó de gènere a les empreses.
    
 • Eva Solé

  Atenció psiquiàtrica a la dona víctima d’agressió sexual

  1. Protocol d’intervenció integral a urgències de l’Hospital Clínic.
  2. Maneig de l’estrès agut a urgències
  3. Funcionament del Programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones víctimes d’una agressió sexual recent.
  4. Intervenció multidisciplinària del trastorn per estrès agut i del trastorn per estrès post-traumàtic


Dimecres, 9 de juny de 2021:

 • Teresa Mur

  Actituds dels professionals en l’atenció a la violència contra la dona
   
  1. Procés de socialització dels professionals. Mites i estereotips.
  2. El fet de no considerar la violència contra la dona com un problema de salut
  3. La por a obrir la “Caixa de Pandora”.
  4. El desconeixement de les estratègies per a l’abordatge de la situació
    
 • Roser Cirici Amell

  Violències contra les dones i conseqüències en la salut mental
  1. Diversitat i gèneres. La construcció social dels gèneres
  2. Interseccionalitat entre violències masclistes i salut mental
  3. Indicadors de risc de violència
  4. Intervencions terapèutiques amb perspectiva de gènere
    
 • Cristian Carrer

  Acompanyament psicosocial en els àmbits de vulneració de Drets Humans: violències contra les persones LGTBI+
   
  1. Violències LGTBIfòbiques
  2. Estratègies d’afrontament i transformació davant la LGTBI-fòbia: el paper del suport social i de la participació en col·lectius LGTBI+
  3. Intervenció psicosocial davant la vulneració de drets i grups LGTBI+


Objectius del curs

General/s del curs:

 • Dotar d’un marc general jurídic per emmarcar les violències de gènere.
 • Conèixer el procediment d’atenció i l’actuació en casos de violència sexual cap a la dona 
 • Aprofundir en la intervenció d’alguns serveis especialitzats en atendre violència masclista, LGTBI+ i familiar.

Específics o d'aprenentatge del curs:

 • Augmentar el coneixement sobre maneres de detectar precoçment una situació de violència de gènere des de la clínica i/o perspectiva psicosocial i de com actuar en un primer moment.
 • Proporcionar coneixements específics i pautes d’intervenció amb les persones que pateixen aquestes violències, i/o amb les persones que les exerceixen.
 • Promoure canals de coordinació i derivació entre professionals i amb els serveis especialitzats.
   

Metodologia docent

Classes teòriques-pràctiques amb diversos docents especialistes en la matèria a tractar. Amb una primera part d’exposició teòrica per part del docent i una segona part de torn obert de discussió basat en casos pràctics, el qual permetrà aprofundir en situacions de la pràctica clínica diària i en com millorar-ne l’afrontament.

 

Telemàtic
En línia
violencies
0€
0€
175€
De 16.00 a 19.00 hores
26 de maig i 9 de juny de 2021
Afiliats i no afiliats

Formulari d'inscripció

L’informem que Metges de Catalunya gestiona els cursos de formació que promou a través de Fundació Metges, una entitat sense ànim de lucre constituïda pel propi sindicat i que té, entre altres finalitats, la millora i el recolzament de l’activitat professional dels metges. És per aquest motiu que el formulari d’inscripció i el tractament de les dades personals serà gestionat per Fundació Metges, en els termes que consten al formulari que li presentem a continuació.

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.