Avaluació de casos pràctics en Radiologia de tòrax i osteomuscular per a l’Atenció Primària (Girona)

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
18 d’octubre de 2018
Horari:
De 16.30 a 20.30 hores
Localització:
COMG (Carrer de l'Albereda, 3-5 - Girona)
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
20€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
40€
Radiologia_Girona

Ponents

 • Dra. Montse del Amo
  Metgessa adjunta del servei de Radiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona
   
 • Dr. Marc Pujol
  Cap d’àrea de Suport Diagnòstic i cap de servei de Radiologia de l’Hospital de Sant Rafael
   

Programa

 • De 16.30 a 18.15 h: Casos pràctics en Radiologia de tòrax
   
 • De 18.30 a 20.30 h: Casos pràctics en Radiologia osteomuscular

Ponents

 • Dra. Montse del Amo
  Metgessa adjunta del servei de Radiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona
   
 • Dr. Marc Pujol
  Cap d’àrea de Suport Diagnòstic i cap de servei de Radiologia de l’Hospital de Sant Rafael
   

Programa

 • De 16.30 a 18.15 h: Casos pràctics en Radiologia de tòrax
   
 • De 18.30 a 20.30 h: Casos pràctics en Radiologia osteomuscular
COMG (Carrer de l'Albereda, 3-5 - Girona)
Presencial
Radiologia_Girona
20€
0€
40€
De 16.30 a 20.30 hores
18 d’octubre de 2018
Afiliats i no afiliats
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.