COVID-19 Persistent

Tornar
Adreçat a:
Professionals sanitaris afiliats i no afiliats
Dates:
19 de gener i 2 de febrer de 2022
Horari:
de 16.00 a 19.00 hores
Localització:
Modalitat:
En línia
Preus: Afiliats:
0€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
100€
covid_persistent

Metges de Catalunya (MC) i la Fundació Metges fan un esforç enguany per tal que la formació continuada sigui gratuïta per a tots els afiliats. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració amb l’assistència als cursos als quals us hagueu matriculat.

Organitzat per Metges de Catalunya.

Necessitats a què respon el contingut del curs
La Covid-19 persistent és una entitat nova que encara no està totalment caracteritzada com a síndrome o malaltia. Afecta milers de persones, de totes les franges d’edat, des d’infants i adolescents fins a població geriàtrica, que sol·liciten atenció sanitària. Per tant, és necessari estar sensibilitzats amb aquesta entitat per reconèixer-la, registrar-la i investigar-la per poder obtenir opcions terapèutiques adequades, que beneficiïn els  afectats. Cal una anamnesi completa per identificar aquests pacients i poder orientar el seu abordatge, a la vegada que establir circuits multidisciplinaris. Tanmateix, és molt important integrar una atenció funcional i psicoemocional adequada a les persones que pateixen aquesta situació.

Com s’han detectat aquestes necessitats
El nombre creixent de pacients que presenta simptomatologia persistent que, en molts casos, els impedeix viure una vida sociolaboral i personal amb normalitat. Les dificultats que trobem els professionals que els hem d’atendre, donada la variabilitat i inespecificitat dels símptomes, fa que necessitem informació més específica i actualitzada sobre aquesta entitat, per conèixer les opcions terapèutiques més adequades. La demanda dels pacients units en xarxa que demanen visualització i atenció sense estigmatitzar.

Ponents

 • Pepa Bertran Culla
  Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària a la Unitat d’Atenció a la Cronicitat Complexa de l’Institut Català de la Salut (ICS).
   
 • Lluís Amo
  Fisioterapeuta del Centre Espofis de Barcelona. És coordinador del programa de rehabilitació de professionals afectats per Covid persistent del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).
   
 • Rossana Arbieto Sanda
  Metgessa pediatra de l’Institut Català de la Salut. Persona afectada per Covid persistent. Participa en l’organització de formació i en la docència en temes de Covid persistent.
 • Mercè Nomen Fernández. Psicòloga sanitària i d’emergències, i terapeuta EMDR de la Fundació Galatea. Participa en accions formatives.
   
 • Alberto García
  Doctor en Neurociències i màster en Formació professional en Neuropsicologia per la UAB. És expert en la rehabilitació neuropsicològica del dany cerebral adquirit i en l’ús de TIC per a la rehabilitació. Màster en Psicogerontologia i Neurociències Aplicades (UB). Neuropsicòleg de l’Institut Guttmann.
   
 • Helena Basart Gómez-Quintero
  Metgessa especialista en Medicina del Treball. CEO de Salut i Empresa. És màster en Salut Laboral, Prevenció de Riscos Laborals i Medicina Avaluadora. Tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals.
   
 • Mireia Montesinos Sanchís
  Advocada. Membre del Comitè permanent de la Comissió de defensa dels drets de la persona del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Col.lectiu AIDE


Moderadores

 • Sílvia Membrilla Pastor
  Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària del CAP Ramona Via, El Prat de Llobregat. Delegada Metges de Catalunya del sector Primària ICS a la Metropolitana Sud.
   
 • Anna Robert Segarra
  Psicòloga clínica, interventora de l’Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya i secretària de Formació.


Objectius generals del curs

Conèixer i aprofundir en les característiques de la Covid persistent

 • Utilitzar els recursos i exploracions complementàries disponibles per a l’abordatge d’aquests pacients i la correcta classificació.  
 • Conèixer i fer ús de les opcions terapèutiques més adequades per a aquesta població.   
 • Estar actualitzats respecte a les particularitats en la gestió de la incapacitat laboral transitòria i la seva repercussió laboral i econòmica.  

Específics o d'aprenentatge del curs

 • L’alumne aprendrà a identificar la simptomatologia multiorgànica de la Covid persistent i diferenciar-la de les seqüeles o l’empitjorament de patologies prèvies.
 • L’alumne podrà comptar amb informació sobre els circuits de derivació i d’atenció a les persones afectades.  
 • L’alumne podrà tenir més eines per donar una atenció individualitzada als pacients amb Covid persistent, des d’un abordatge integral multidisciplinari.
 • L’alumne disposarà d’informació concreta en relació amb els aspectes legals i la incapacitat laboral que pot suposar la Covid persistent, considerada, actualment, malaltia professional per als treballadors sanitaris i de centres sociosanitaris.


Durada: 6 hores

PROGRAMA 

Dimecres 19 de gener de 2022 

De 16.00 a 17.00 h. - Dra. Pepa Bertran 

 • Definició de Covid persistent. Poblacions 
 • Aparells i sistemes afectats: simptomatologia
 • Diagnòstic diferencial dels símptomes més freqüents. Proves complementàries. 

De 17.00 a 17.45 h. - Lluís Amo

 • Rehabilitació física i respiratòria 

De 17.45 a 18.30 h. - Mercè Nomen Fernández

 • Impacte psicològic de la Covid-19 en l’àmbit social 
 • Afectació psicològica de les persones amb Covid persistent 

De 18.30 a 19 h. - Dra. Rossana Arbieto

 • Estudi de casos


Dimecres 2 de febrer de 2022

De 16.00 a 16.45 h. – Dr. Alberto García 

 • Disfunció neurocognitiva en persones amb Covid persistent 
 • Tractament

De 16.45 a 17.45 h. – Dra. Helena Basart

 • Canvis de contingència 
 • Reincorporació després de les baixes 
 • Adequació del lloc de treball 

De 17.45 a 18.30h. – Mireia Montesinos

 • Aspectes legals i laborals de la Covid-19 
 • Accident laboral/malaltia professional  
 • Drets i deures

De 18.30 a 19.00 h.: Torn obert de paraules i tancament

Metodologia docent
Classes teòriques i pràctiques, amb diversos docents especialistes en la matèria a tractar. Cada ponent farà la seva exposició teòrica i/o incorporarà casos clínics. Al final de la jornada es facilitarà un torn obert de preguntes i discussió vers la matèria exposada, amb l’objectiu de consolidar els nous coneixements i els temes abordats.
 
Avaluació: no es contempla.

Metges de Catalunya (MC) i la Fundació Metges fan un esforç enguany per tal que la formació continuada sigui gratuïta per a tots els afiliats. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració amb l’assistència als cursos als quals us hagueu matriculat.

Organitzat per Metges de Catalunya.

Necessitats a què respon el contingut del curs
La Covid-19 persistent és una entitat nova que encara no està totalment caracteritzada com a síndrome o malaltia. Afecta milers de persones, de totes les franges d’edat, des d’infants i adolescents fins a població geriàtrica, que sol·liciten atenció sanitària. Per tant, és necessari estar sensibilitzats amb aquesta entitat per reconèixer-la, registrar-la i investigar-la per poder obtenir opcions terapèutiques adequades, que beneficiïn els  afectats. Cal una anamnesi completa per identificar aquests pacients i poder orientar el seu abordatge, a la vegada que establir circuits multidisciplinaris. Tanmateix, és molt important integrar una atenció funcional i psicoemocional adequada a les persones que pateixen aquesta situació.

Com s’han detectat aquestes necessitats
El nombre creixent de pacients que presenta simptomatologia persistent que, en molts casos, els impedeix viure una vida sociolaboral i personal amb normalitat. Les dificultats que trobem els professionals que els hem d’atendre, donada la variabilitat i inespecificitat dels símptomes, fa que necessitem informació més específica i actualitzada sobre aquesta entitat, per conèixer les opcions terapèutiques més adequades. La demanda dels pacients units en xarxa que demanen visualització i atenció sense estigmatitzar.

Ponents

 • Pepa Bertran Culla
  Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària a la Unitat d’Atenció a la Cronicitat Complexa de l’Institut Català de la Salut (ICS).
   
 • Lluís Amo
  Fisioterapeuta del Centre Espofis de Barcelona. És coordinador del programa de rehabilitació de professionals afectats per Covid persistent del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).
   
 • Rossana Arbieto Sanda
  Metgessa pediatra de l’Institut Català de la Salut. Persona afectada per Covid persistent. Participa en l’organització de formació i en la docència en temes de Covid persistent.
 • Mercè Nomen Fernández. Psicòloga sanitària i d’emergències, i terapeuta EMDR de la Fundació Galatea. Participa en accions formatives.
   
 • Alberto García
  Doctor en Neurociències i màster en Formació professional en Neuropsicologia per la UAB. És expert en la rehabilitació neuropsicològica del dany cerebral adquirit i en l’ús de TIC per a la rehabilitació. Màster en Psicogerontologia i Neurociències Aplicades (UB). Neuropsicòleg de l’Institut Guttmann.
   
 • Helena Basart Gómez-Quintero
  Metgessa especialista en Medicina del Treball. CEO de Salut i Empresa. És màster en Salut Laboral, Prevenció de Riscos Laborals i Medicina Avaluadora. Tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals.
   
 • Mireia Montesinos Sanchís
  Advocada. Membre del Comitè permanent de la Comissió de defensa dels drets de la persona del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Col.lectiu AIDE


Moderadores

 • Sílvia Membrilla Pastor
  Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària del CAP Ramona Via, El Prat de Llobregat. Delegada Metges de Catalunya del sector Primària ICS a la Metropolitana Sud.
   
 • Anna Robert Segarra
  Psicòloga clínica, interventora de l’Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya i secretària de Formació.


Objectius generals del curs

Conèixer i aprofundir en les característiques de la Covid persistent

 • Utilitzar els recursos i exploracions complementàries disponibles per a l’abordatge d’aquests pacients i la correcta classificació.  
 • Conèixer i fer ús de les opcions terapèutiques més adequades per a aquesta població.   
 • Estar actualitzats respecte a les particularitats en la gestió de la incapacitat laboral transitòria i la seva repercussió laboral i econòmica.  

Específics o d'aprenentatge del curs

 • L’alumne aprendrà a identificar la simptomatologia multiorgànica de la Covid persistent i diferenciar-la de les seqüeles o l’empitjorament de patologies prèvies.
 • L’alumne podrà comptar amb informació sobre els circuits de derivació i d’atenció a les persones afectades.  
 • L’alumne podrà tenir més eines per donar una atenció individualitzada als pacients amb Covid persistent, des d’un abordatge integral multidisciplinari.
 • L’alumne disposarà d’informació concreta en relació amb els aspectes legals i la incapacitat laboral que pot suposar la Covid persistent, considerada, actualment, malaltia professional per als treballadors sanitaris i de centres sociosanitaris.


Durada: 6 hores

PROGRAMA 

Dimecres 19 de gener de 2022 

De 16.00 a 17.00 h. - Dra. Pepa Bertran 

 • Definició de Covid persistent. Poblacions 
 • Aparells i sistemes afectats: simptomatologia
 • Diagnòstic diferencial dels símptomes més freqüents. Proves complementàries. 

De 17.00 a 17.45 h. - Lluís Amo

 • Rehabilitació física i respiratòria 

De 17.45 a 18.30 h. - Mercè Nomen Fernández

 • Impacte psicològic de la Covid-19 en l’àmbit social 
 • Afectació psicològica de les persones amb Covid persistent 

De 18.30 a 19 h. - Dra. Rossana Arbieto

 • Estudi de casos


Dimecres 2 de febrer de 2022

De 16.00 a 16.45 h. – Dr. Alberto García 

 • Disfunció neurocognitiva en persones amb Covid persistent 
 • Tractament

De 16.45 a 17.45 h. – Dra. Helena Basart

 • Canvis de contingència 
 • Reincorporació després de les baixes 
 • Adequació del lloc de treball 

De 17.45 a 18.30h. – Mireia Montesinos

 • Aspectes legals i laborals de la Covid-19 
 • Accident laboral/malaltia professional  
 • Drets i deures

De 18.30 a 19.00 h.: Torn obert de paraules i tancament

Metodologia docent
Classes teòriques i pràctiques, amb diversos docents especialistes en la matèria a tractar. Cada ponent farà la seva exposició teòrica i/o incorporarà casos clínics. Al final de la jornada es facilitarà un torn obert de preguntes i discussió vers la matèria exposada, amb l’objectiu de consolidar els nous coneixements i els temes abordats.
 
Avaluació: no es contempla.

En línia
covid_persistent
0€
0€
100€
de 16.00 a 19.00 hores
19 de gener i 2 de febrer de 2022
Professionals sanitaris afiliats i no afiliats