Curs bàsic de formació del delegat. Règim jurídic estatutari. EBEP

Tornar
Adreçat a:
Delegats
Dates:
30 de setembre de 2015
Horari:
De 16.00 h a 20.00 h
Localització:
Seu de Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
ICS_logo

Ponent:

 • Mireia Montesinos
 • Col·lectiu Aide

Programa

 • Formes en què s’organitza la representació col·lectiva dels treballadors
  • Doble canal de representació: delegats de personal/delegats de secció sindical
  • Juntes de personal. Funcionament intern dels òrgans de representació: Adopció d’acords. Matèries objecte de negociació
 • Crèdit horari: normativa
  • Temps de preavís a l’empresa. Drets i deures de l’empresa. Drets i deures del delegat sindical
  • Acumulacions de crèdit horari
  • Alliberacions institucionals
 • Requisits per a la convocatòria d’assemblees als centres i sistemes d’adopció d’acords. Temps de preavís. Lloc de celebració. Temps de celebració. Assistència de persones alienes a l’empresa
 • Drets i deures de la part social per assistir a reunions convocades per l’empresa amb els seus treballadors, bé de forma col·lectiva o individualment
 • Dret a distribuir i rebre informació sindical a l’empresa (ús del servidor de l’empresa per transmetre informació sindical)
 • Dret a la informació dels delegats sindicals. Conflicte amb la Llei de protecció de dades
 • Dret d’audiència, consulta, vigilància i control dels representants dels treballadors
 • Tràmit d’audiència. Requisits previs a l’adopció d’una mesura per part de l’empresa
 • Dret a rebre informació en matèria de riscos laborals
 • Garanties dels representants dels treballadors
  • Duració del mandat representatiu i motius de manteniment o revocació dels representants

Ponent:

 • Mireia Montesinos
 • Col·lectiu Aide

Programa

 • Formes en què s’organitza la representació col·lectiva dels treballadors
  • Doble canal de representació: delegats de personal/delegats de secció sindical
  • Juntes de personal. Funcionament intern dels òrgans de representació: Adopció d’acords. Matèries objecte de negociació
 • Crèdit horari: normativa
  • Temps de preavís a l’empresa. Drets i deures de l’empresa. Drets i deures del delegat sindical
  • Acumulacions de crèdit horari
  • Alliberacions institucionals
 • Requisits per a la convocatòria d’assemblees als centres i sistemes d’adopció d’acords. Temps de preavís. Lloc de celebració. Temps de celebració. Assistència de persones alienes a l’empresa
 • Drets i deures de la part social per assistir a reunions convocades per l’empresa amb els seus treballadors, bé de forma col·lectiva o individualment
 • Dret a distribuir i rebre informació sindical a l’empresa (ús del servidor de l’empresa per transmetre informació sindical)
 • Dret a la informació dels delegats sindicals. Conflicte amb la Llei de protecció de dades
 • Dret d’audiència, consulta, vigilància i control dels representants dels treballadors
 • Tràmit d’audiència. Requisits previs a l’adopció d’una mesura per part de l’empresa
 • Dret a rebre informació en matèria de riscos laborals
 • Garanties dels representants dels treballadors
  • Duració del mandat representatiu i motius de manteniment o revocació dels representants
Seu de Metges de Catalunya
Presencial
ICS_logo
De 16.00 h a 20.00 h
30 de setembre de 2015
Delegats
1.- Que Metges de Catalunya tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena Boix i les seves dades de contacte són dpd@metgesdecatalunya.cat.