Curs d'eleccions sindicals

Tornar
Adreçat a:
Delegats/des
Dates:
9 de desembre de 2020
Horari:
De 15.30 a 19.30 hores
Localització:
Telemàtic
Modalitat:
Presencial
Eleccions_sindicals

Introducció

 • Representació unitària 
 • Representació sindical


Òrgans de representació

 • Delegats/des de personal
 • Comitès d’empresa


Promoció electoral

 • Qui pot promoure eleccions? Legitimació activa
 • On es poden promoure eleccions? Circumscripció electoral
 • Quan es poden promoure eleccions?  Eleccions totals o parcials
 • Obligacions dels promotors
 • Obligacions de l’autoritat laboral
 • Obligacions de l’empresari


Eleccions al comitè d’empresa

 • Preavís
 • Mesa electoral: constitució i funcionament de les meses; tipus, número de meses i funcions
 • Col·legis electorals
 • Cens electoral
 • Llista definitiva d’electors. Cens definitiu
 • Les candidatures
 • Reclamacions i proclamació de candidatures
 • La campanya electoral
 • Votació 
 • Vot per correu
 • Escrutini i atribució de resultats
 • Recompte de vots
 • Acta global
 • Atribució de resultats
 • Publicació i registre dels resultats
   

Eleccions a delegats de personal

 • Preavís i promoció
 • Mesa electoral
 • Terminis del procés
 • Cens electoral
 • Electors/es
 • Elegibles
 • Presentació de candidats i candidates
 • Campanya electoral
 • Votacions
 • Escrutini i atribució de resultats
 • Registre d’actes
 • Procediments especials. Menció


Procediment d’impugnació

 • Reclamació prèvia
 • Procediment arbitral
 • Impugnació de laudes
 • Impugnació de resolució administrativa que denegui el registre de l’acta

Introducció

 • Representació unitària 
 • Representació sindical


Òrgans de representació

 • Delegats/des de personal
 • Comitès d’empresa


Promoció electoral

 • Qui pot promoure eleccions? Legitimació activa
 • On es poden promoure eleccions? Circumscripció electoral
 • Quan es poden promoure eleccions?  Eleccions totals o parcials
 • Obligacions dels promotors
 • Obligacions de l’autoritat laboral
 • Obligacions de l’empresari


Eleccions al comitè d’empresa

 • Preavís
 • Mesa electoral: constitució i funcionament de les meses; tipus, número de meses i funcions
 • Col·legis electorals
 • Cens electoral
 • Llista definitiva d’electors. Cens definitiu
 • Les candidatures
 • Reclamacions i proclamació de candidatures
 • La campanya electoral
 • Votació 
 • Vot per correu
 • Escrutini i atribució de resultats
 • Recompte de vots
 • Acta global
 • Atribució de resultats
 • Publicació i registre dels resultats
   

Eleccions a delegats de personal

 • Preavís i promoció
 • Mesa electoral
 • Terminis del procés
 • Cens electoral
 • Electors/es
 • Elegibles
 • Presentació de candidats i candidates
 • Campanya electoral
 • Votacions
 • Escrutini i atribució de resultats
 • Registre d’actes
 • Procediments especials. Menció


Procediment d’impugnació

 • Reclamació prèvia
 • Procediment arbitral
 • Impugnació de laudes
 • Impugnació de resolució administrativa que denegui el registre de l’acta
Telemàtic
Presencial
Eleccions_sindicals
De 15.30 a 19.30 hores
9 de desembre de 2020
Delegats/des
1.- Que Metges de Catalunya tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena Boix i les seves dades de contacte són dpd@metgesdecatalunya.cat.