Impacte emocional de la pandèmia per Covid-19

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
1 de juliol de 2021
Horari:
De 17.00 a 18.00 hores
Localització:
Telemàtic
Modalitat:
En línia
Preus: Afiliats:
0€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
25€
emocional

Metges de Catalunya (MC) i la Fundació Metges fan un esforç enguany per tal que la formació continuada sigui gratuïta per a tots els afiliats. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració amb l’assistència als cursos als quals us hagueu matriculat.

Organitzat per l'Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya.

Places limitades a 35 inscripcions

Ponents

 • Dolors Líria Zamora 
  Psicòloga general sanitària i especialista en Psicoteràpia, experta en Psicologia de les organitzacions i del treball, experta en Psicologia coaching pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i gestora d’aquest projecte.
   
 • Montserrat Plana Fernàndez
  Metgessa i psicoterapeuta, màster en clínica i salut mental, consultora d’equips i organitzacions, experta en grups i assessora dels programes de promoció de la salut i prevenció de la Fundació Galatea.


Programa

 • Exercici pràctic inicial (imatges) amb l’objectiu de fer participar els assistents en la reflexió sobre quina ha estat, i està sent, la seva experiència en relació amb la pandèmia.
 • Exposició per parts de les ponents sobre les possibles eines d’afrontament davant el patiment viscut i per l’autocura, així com per fer front a la tornada a la feina després d’una baixa i els recursos disponibles quan es decideix demanar ajuda professional.
 • Preguntes directament a les ponents o via xat.

Metges de Catalunya (MC) i la Fundació Metges fan un esforç enguany per tal que la formació continuada sigui gratuïta per a tots els afiliats. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració amb l’assistència als cursos als quals us hagueu matriculat.

Organitzat per l'Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya.

Places limitades a 35 inscripcions

Ponents

 • Dolors Líria Zamora 
  Psicòloga general sanitària i especialista en Psicoteràpia, experta en Psicologia de les organitzacions i del treball, experta en Psicologia coaching pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i gestora d’aquest projecte.
   
 • Montserrat Plana Fernàndez
  Metgessa i psicoterapeuta, màster en clínica i salut mental, consultora d’equips i organitzacions, experta en grups i assessora dels programes de promoció de la salut i prevenció de la Fundació Galatea.


Programa

 • Exercici pràctic inicial (imatges) amb l’objectiu de fer participar els assistents en la reflexió sobre quina ha estat, i està sent, la seva experiència en relació amb la pandèmia.
 • Exposició per parts de les ponents sobre les possibles eines d’afrontament davant el patiment viscut i per l’autocura, així com per fer front a la tornada a la feina després d’una baixa i els recursos disponibles quan es decideix demanar ajuda professional.
 • Preguntes directament a les ponents o via xat.
Telemàtic
En línia
emocional
0€
0€
25€
De 17.00 a 18.00 hores
1 de juliol de 2021
Afiliats i no afiliats

Formulari d'inscripció

L’informem que Metges de Catalunya gestiona els cursos de formació que promou a través de Fundació Metges, una entitat sense ànim de lucre constituïda pel propi sindicat i que té, entre altres finalitats, la millora i el recolzament de l’activitat professional dels metges. És per aquest motiu que el formulari d’inscripció i el tractament de les dades personals serà gestionat per Fundació Metges, en els termes que consten al formulari que li presentem a continuació.

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.