Introducció a la Recerca Clínica (acreditació: 5 crèdits)

Tornar
Adreçat a:
Afiliats
Dates:
Febrer i març de 2020
Horari:
Curs en línia, amb horari flexible
Localització:
Modalitat:
En línia
Preus: Afiliats:
225€
Residents afiliats:
225€
No afiliats:
Inpecs


Curs acreditat amb 5 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Logo

Descripció
Necessitem investigar per produir coneixement que ens permeti reduir l’impacte dels problemes de salut, la qual cosa passa per diagnosticar i tractar millor les malalties. La recerca clínica és aquest filtre indefugible on cal posar a prova les hipòtesis que provenen de la recerca bàsica, de la innovació tecnològica o de la pròpia pràctica assistencial. Però per tal que aquesta activitat de recerca aplicada sigui prou solvent i útil, cal dominar amb suficiència els aspectes conceptuals i metodològics que són imprescindibles. Fer-ho possible és l’objectiu d’aquest curs.

Objectius
Aquest curs introdueix els conceptes més importants relacionats amb el disseny, la cerca electrònica, la lectura crítica i l’anàlisi estadística que són necessaris per contestar preguntes clíniques terapèutiques, pronòstiques, etiològiques i diagnòstiques.

Format
El curs consta de 21 temes agrupats en mòduls segons el seu disseny o bé segons el tipus de pregunta clínica. A la taula de la pàgina següent es pot consultar aquest detall. Els alumnes es poden moure de manera seqüencial d’un tema al següent, en sentit vertical o horitzontal, o bé anar directament a un tema específic.

Cada un dels temes està explicat mitjançant una gravació audiovisual dels respectius professors acompanyada de diapositives i bibliografia i, en alguns casos, també de material complementari com ara exercicis i altres vídeos.

Cada tema té una petita avaluació autocontestada i al final del curs hi ha una avaluació més completa, també autocontestada, dels coneixements adquirits.

El curs requereix una dedicació d’unes 40 hores, amb accés i horaris totalment flexibles durant cada edició del curs. Si bé el curs és plenament entenedor, està garantit el suport necessari per aclarir els dubtes que puguin sorgir als alumnes.

Competències
En finalitzar el curs els alumnes seran capaços de:

 • Entendre i saber aplicar els conceptes més importants relacionats amb la recerca clínica.
 • Saber formular preguntes clíniques de diferent tipologia i de forma estructurada.
 • Impulsar el disseny dels estudis clínics més adients per respondre les preguntes clíniques d’interès.
 • Realitzar cerques de la literatura científica de manera dirigida, exhaustiva i eficient.
 • Dur a terme una lectura crítica adient per identificar les fortaleses i debilitats de cada estudi.
 • Entendre i aplicar els conceptes estadístics més bàsics per calcular les diferents mesures d’associació i d’efecte.

Programa

Programa

Docents
Director del curs: Dr. Xavier Bonfill

 • Drs. Xavier Bonfill, Ignasi Gich, Laura Martínez, Teresa Puig, Ivan Solà, Gerard Urrútia
  Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública, Centre Cochrane Iberoamericà. Hospital de Sant Pau. Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitaria (INPECS)..
 • Dr. Javier Zamora
  Unidad de Bioestadística. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària (INPECS).

Idioma
Català i castellà


Curs acreditat amb 5 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Logo

Descripció
Necessitem investigar per produir coneixement que ens permeti reduir l’impacte dels problemes de salut, la qual cosa passa per diagnosticar i tractar millor les malalties. La recerca clínica és aquest filtre indefugible on cal posar a prova les hipòtesis que provenen de la recerca bàsica, de la innovació tecnològica o de la pròpia pràctica assistencial. Però per tal que aquesta activitat de recerca aplicada sigui prou solvent i útil, cal dominar amb suficiència els aspectes conceptuals i metodològics que són imprescindibles. Fer-ho possible és l’objectiu d’aquest curs.

Objectius
Aquest curs introdueix els conceptes més importants relacionats amb el disseny, la cerca electrònica, la lectura crítica i l’anàlisi estadística que són necessaris per contestar preguntes clíniques terapèutiques, pronòstiques, etiològiques i diagnòstiques.

Format
El curs consta de 21 temes agrupats en mòduls segons el seu disseny o bé segons el tipus de pregunta clínica. A la taula de la pàgina següent es pot consultar aquest detall. Els alumnes es poden moure de manera seqüencial d’un tema al següent, en sentit vertical o horitzontal, o bé anar directament a un tema específic.

Cada un dels temes està explicat mitjançant una gravació audiovisual dels respectius professors acompanyada de diapositives i bibliografia i, en alguns casos, també de material complementari com ara exercicis i altres vídeos.

Cada tema té una petita avaluació autocontestada i al final del curs hi ha una avaluació més completa, també autocontestada, dels coneixements adquirits.

El curs requereix una dedicació d’unes 40 hores, amb accés i horaris totalment flexibles durant cada edició del curs. Si bé el curs és plenament entenedor, està garantit el suport necessari per aclarir els dubtes que puguin sorgir als alumnes.

Competències
En finalitzar el curs els alumnes seran capaços de:

 • Entendre i saber aplicar els conceptes més importants relacionats amb la recerca clínica.
 • Saber formular preguntes clíniques de diferent tipologia i de forma estructurada.
 • Impulsar el disseny dels estudis clínics més adients per respondre les preguntes clíniques d’interès.
 • Realitzar cerques de la literatura científica de manera dirigida, exhaustiva i eficient.
 • Dur a terme una lectura crítica adient per identificar les fortaleses i debilitats de cada estudi.
 • Entendre i aplicar els conceptes estadístics més bàsics per calcular les diferents mesures d’associació i d’efecte.

Programa

Programa

Docents
Director del curs: Dr. Xavier Bonfill

 • Drs. Xavier Bonfill, Ignasi Gich, Laura Martínez, Teresa Puig, Ivan Solà, Gerard Urrútia
  Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública, Centre Cochrane Iberoamericà. Hospital de Sant Pau. Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitaria (INPECS)..
 • Dr. Javier Zamora
  Unidad de Bioestadística. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària (INPECS).

Idioma
Català i castellà

En línia
Inpecs
225€
225€
Curs en línia, amb horari flexible
Febrer i març de 2020
Afiliats

Formulari d'inscripció

L’informem que Metges de Catalunya gestiona els cursos de formació que promou a través de Fundació Metges, una entitat sense ànim de lucre constituïda pel propi sindicat i que té, entre altres finalitats, la millora i el recolzament de l’activitat professional dels metges. És per aquest motiu que el formulari d’inscripció i el tractament de les dades personals serà gestionat per Fundació Metges, en els termes que consten al formulari que li presentem a continuació.

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.