IV Curs d’eco-Doppler venós

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
12, 13 i 14 de desembre de 2019
Horari:
Consultar
Localització:
Hospital MAZ (Saragossa)
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
Consultar
Residents afiliats:
Consultar
No afiliats:
Consultar
ecodoppler

Aquesta edició comptarà amb una versió reduïda en forma de curs d’iniciació i una versió llarga en forma de curs de perfeccionament, ambdues amb places limitades.

Els afiliats de Metges de Catalunya tindran un descompte en el preu del curs.

Per consultar el programa, fes clic a l’enllaç següent:


Per a la inscripció, cal omplir el formulari que hi ha a continuació.

Aquesta edició comptarà amb una versió reduïda en forma de curs d’iniciació i una versió llarga en forma de curs de perfeccionament, ambdues amb places limitades.

Els afiliats de Metges de Catalunya tindran un descompte en el preu del curs.

Per consultar el programa, fes clic a l’enllaç següent:


Per a la inscripció, cal omplir el formulari que hi ha a continuació.

Hospital MAZ (Saragossa)
Presencial
ecodoppler
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
12, 13 i 14 de desembre de 2019
Afiliats i no afiliats
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.