Proves biomecàniques en la presa de decisions per patologia musculoesquelètica

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
15 de maig de 2018
Horari:
De 16.30 a 19.30 hores
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
15€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
45€
Biomecanica

Ponent

 • Javier Ortiz Fandiño
  Metge especialista en Rehabilitació i Medicina Física, director mèdic del Laboratori de Biomecànica Invalcor i president de la Sociedad Española de Biomecánica Clínica.


Programa

 • Necessitat d’objectivitat en dolor musculesquelètic. Controvèrsia
 • Anàlisis de la mobilitat
 • Anàlisis de la força
 • Anàlisis de la fatiga muscular
 • Anàlisis del to muscular
 • Anàlisis de la marxa
 • Anàlisis de l’equilibri
 • Casos clínics

Ponent

 • Javier Ortiz Fandiño
  Metge especialista en Rehabilitació i Medicina Física, director mèdic del Laboratori de Biomecànica Invalcor i president de la Sociedad Española de Biomecánica Clínica.


Programa

 • Necessitat d’objectivitat en dolor musculesquelètic. Controvèrsia
 • Anàlisis de la mobilitat
 • Anàlisis de la força
 • Anàlisis de la fatiga muscular
 • Anàlisis del to muscular
 • Anàlisis de la marxa
 • Anàlisis de l’equilibri
 • Casos clínics
Metges de Catalunya
Presencial
Biomecanica
15€
0€
45€
De 16.30 a 19.30 hores
15 de maig de 2018
Afiliats i no afiliats

Formulari d'inscripció

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
Metges de Catalunya informa que aquestes dades s'incorporaran al fitxer que el sindicat té inscrit en el registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a aquells usos permesos per la llei i pels Estatuts de l'organització. En qualsevol cas, es podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, mitjançant comunicació escrita a la seu de Metges de Catalunya (Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona). Metges de Catalunya es responsabilitza que les dades transferides estaran protegides i que seran tractades amb estricta confidencialitat, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.