Proves biomecàniques en la presa de decisions per patologia musculoesquelètica

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
15 de maig de 2018
Horari:
De 16.30 a 19.30 hores
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
15€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
45€
Biomecanica

Ponent

 • Javier Ortiz Fandiño
  Metge especialista en Rehabilitació i Medicina Física, director mèdic del Laboratori de Biomecànica Invalcor i president de la Sociedad Española de Biomecánica Clínica.


Programa

 • Necessitat d’objectivitat en dolor musculesquelètic. Controvèrsia
 • Anàlisis de la mobilitat
 • Anàlisis de la força
 • Anàlisis de la fatiga muscular
 • Anàlisis del to muscular
 • Anàlisis de la marxa
 • Anàlisis de l’equilibri
 • Casos clínics

Ponent

 • Javier Ortiz Fandiño
  Metge especialista en Rehabilitació i Medicina Física, director mèdic del Laboratori de Biomecànica Invalcor i president de la Sociedad Española de Biomecánica Clínica.


Programa

 • Necessitat d’objectivitat en dolor musculesquelètic. Controvèrsia
 • Anàlisis de la mobilitat
 • Anàlisis de la força
 • Anàlisis de la fatiga muscular
 • Anàlisis del to muscular
 • Anàlisis de la marxa
 • Anàlisis de l’equilibri
 • Casos clínics
Metges de Catalunya
Presencial
Biomecanica
15€
0€
45€
De 16.30 a 19.30 hores
15 de maig de 2018
Afiliats i no afiliats
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.