Transport de mostres biològiques: normativa i protocols

Tornar
Adreçat a:
Delegats
Dates:
19 de novembre de 2019
Horari:
De 10.00 a 14.00 hores
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
mostres

Ponents

 • Sra. Núria Baños i Sr. Francesc J. Gómez
  Consellers de seguretat en transport de mercaderies perilloses.
  Especialistes en transport de substàncies biològiques.


Programa

 • Responsabilitat de l’expedidor
 • Legislació vigent
 • Marcat i etiquetat d'embalatges
 • Documentació
 • Bioseguretat i biocontenció

Ponents

 • Sra. Núria Baños i Sr. Francesc J. Gómez
  Consellers de seguretat en transport de mercaderies perilloses.
  Especialistes en transport de substàncies biològiques.


Programa

 • Responsabilitat de l’expedidor
 • Legislació vigent
 • Marcat i etiquetat d'embalatges
 • Documentació
 • Bioseguretat i biocontenció
Metges de Catalunya
Presencial
mostres
De 10.00 a 14.00 hores
19 de novembre de 2019
Delegats
1.- Que Metges de Catalunya tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena Boix i les seves dades de contacte són dpd@metgesdecatalunya.cat.