Vot per correu, estratègies per millorar el resultat electoral

Tornar
Adreçat a:
Delegats
Dates:
28 de febrer
Horari:
De 16.00 a 19.00 h
Localització:
Seu de Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
correu

Ponent:

  • David Quirós Brito Diplomat en RRLL per la UB i Màster en Gestió Pública (EMPA) per ESADE.

Ponent:

  • David Quirós Brito Diplomat en RRLL per la UB i Màster en Gestió Pública (EMPA) per ESADE.
Seu de Metges de Catalunya
Presencial
correu
De 16.00 a 19.00 h
28 de febrer
Delegats
1.- Que Metges de Catalunya tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena Boix i les seves dades de contacte són dpd@metgesdecatalunya.cat.