MC elabora el primer rànquing de condicions de treball dels MIR als centres sanitaris de Catalunya

Per primera vegada, un estudi realitzat entre el col·lectiu de metges interns residents (MIR) ha analitzat les condicions laborals i retributives d’aquests facultatius als centres sanitaris catalans. Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari a la sanitat pública i promotor de la històrica vaga MIR de la tardor de 2020, ha enquestat els residents amb l’objectiu d’elaborar un rànquing dels hospitals i unitats docents d’atenció primària del territori en funció del seu respecte pels drets laborals i formatius dels futurs especialistes.

L’organització ha obtingut 427 respostes, fet que representa aproximadament el 10% dels MIR de Catalunya. La voluntat del sindicat mèdic és repetir l’estudi anualment per avaluar l’evolució del grau de compliment dels drets laborals, així com de les possibles millores que aconsegueixi el col·lectiu de residents. A més, MC vol que la classificació dels millors i pitjors centres docents, pel que fa al tracte laboral que dispensen als facultatius en formació, ajudi els futurs residents a l’hora d’escollir l’hospital o centre d’atenció primària on realitzaran el MIR.

L’enquesta del sindicat qüestiona aspectes com els horaris i descansos, la quantitat de guàrdies mensuals, el temps destinat a la formació o la qualitat de la supervisió que reben els residents. Així mateix, analitza els seus drets retributius, com el prorrateig de les guàrdies a la nòmina de vacances, a les pagues extraordinàries i a les baixes laborals. La major part d’aquestes qüestions formen part de les mesures acordades per posar fi a la vaga MIR de l’octubre de 2020, o són drets consolidats per sentències judicials favorables als interessos dels residents.

Per presentar els resultats de l’estudi, MC ha dividit els centres docents en funció de l’àmbit assistencial (hospitals i atenció primària). En el cas dels hospitals, a més, es distribueixen en dos grups segons la quantitat de personal MIR que acull cada centre (més de 100 residents o menys).

A les respostes obtingudes se’ls ha assignat un valor numèric comprès entre 1 i 4, sent 1 el no compliment del dret qüestionat, i 4 el compliment íntegre del mateix. Finalment, per facilitar la visualització dels resultats, el sindicat ha atorgat un codi de color a aquests valors: 1 (vermell), 2 (taronja), 3 (groc), 4 (verd).

Resultats destacats
Segons la mitjana de puntuacions obtingudes, els tres hospitals amb més de 100 residents i millors condicions laborals i retributives per als MIR són la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari de Terrassa i l’Hospital del Mar de Barcelona. A la banda negativa, els tres centres amb menor puntuació són l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, l’Hospital de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat i l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Els hospitals mitjans o petits, pel que fa al nombre de residents, amb millor valoració són l’Hospital de Figueres, l’Hospital de Mollet del Vallès i l’Institut Pere Mata de Reus. En canvi, els centres hospitalaris amb menys de 100 residents que reben pitjor puntuació són l’Hospital de Vic, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i el Centre d’Oftalmologia Barraquer de Barcelona.

Pel que fa a les unitats docents d’atenció primària, les tres millors valorades són la unitat d’atenció familiar i comunitària (AFiC) del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), el centre ACEBA de Barcelona i la unitat AFiC de Girona. Els centres formatius d’atenció primària amb pitjor puntuació són la unitat AFiC de Tarragona i de Lleida, i la unitat docent del Consorci Sanitari del Maresme.

D’altra banda, l’estudi demostra que 16 centres no asseguren als MIR el dia descans posterior a una guàrdia de 24 hores, i 10 no garanteixen un descans setmanal mínim de 36 hores ininterrompudes.

Dades preocupants
Per a MC, les dades de l’enquesta acrediten que, en molts casos, les condicions laborals dels residents “necessiten millorar”, especialment en aquells aspectes relacionats amb el dret al descans i a la conciliació. Així mateix, l’organització considera “preocupant” que els MIR afirmin que es troben amb dificultats a l’hora de realitzar l’activitat formativa, ja que “aquesta hauria de ser la seva prioritat”.

Per tot això, el sindicat anima els residents a defensar i reclamar el compliment dels seus drets laborals i retributius perquè “són facultatius de ple de dret i no mà d’obra barata”.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: David Arribas

Equip de comunicació: Albert Torres, Laia Calaf i Eva Martínez