El president del Sector Primària ICS de MC, David Arribas, critica el marcatge dels pacients crònics avançats en la història clínica

Eitb. Eitb Hoy
"M'agradaria que l'objectiu de la pregunta que identifica aquests pacients mai no fos l'estalvi"

Font