El secretari general de MC, Antoni Gallego, valora el pla de mesures d'estalvi de Salut

BTV. Infodia
"Volem que ens expliquin detalladament la retallada, sense malmetre el que nosaltres tenim l'obligació de protegir"