El secretari general de MC, Josep Maria Puig, analitza la convocatòria de places de formació sanitària especialitzada


LA XARXA. Notícies en Xarxa

"L'increment de places de formació sanitària especialitzada és insuficient per cobrir les necessitats de les plantilles, però el problema que tenim no és tant la quantitat de professionals que formem, sinó la incapacitat per retenir el talent format"