El secretari general de MC, Xavier Lleonart, explica els objectius de la campanya "Posa Límits"


Canal Terrassa. Informatius

"Instem els companys a que renunciïn a fer tot allò que sigui voluntari. Així cuidaran la seva salut física i mental, i l'Administració haurà de moure fitxa per posar el nombre de professionals que la sanitat requereix"