El vicesecretari general de MC, David Arribas, analitza les baixes retribucions dels professionals facultatius de la sanitat pública catalana


TV3. TN Migdia

"Les nostres nòmines estan fora del mercat. Els sous dels professionals mèdics no es corresponen amb la dedicació, la formació, el compromís i la feina que realitzem"
 

Font