El vicesecretari general de MC, David Arribas, explica els motius pels quals el sistema sanitari es troba en fallida


TV3. Els Matins

"La pandèmia ha empitjorat les males condicions de treball que ja teníem després d'una dècada de retallades. Els facultatius continuen esforçant-se, però queden poques forces per poder exercir la professió amb la dignitat que es mereix la població"
 

Font