La secretària del Sector Primària ICS de MC, Elena Bartolozzi, fa balanç del primer any del desplegament de les mesures pactades per millorar l’atenció primària


TV3. Telenotícies Migdia
"La fatiga mental provocada per aquesta sobrecàrrega té repercussions sobre la nostra salut com a treballadors. Ens produeix esgotament, estrés, depressió i ansietat, i té conseqüències per a la població que atenem, la més important de les quals és la probabilitat de cometre errors mèdics".

Font