El SMC-CESM obre el procés de reclamació per tramitar individualment les quantitats deixades de percebre per la congelació salarial de funcionaris de 1997

dijous, 15 febrer, 2001

A partir d'avui, el SMC-CESM posa a disposició dels seus afiliats un imprès d'autorització perquè el sindicat inicïi, en representació del metge afectat, una reclamació individual de les quantitats deixades de percebre per la congelació salarial dels funcionaris de 1997. Els professionals sanitaris interessats en fer la reclamació han d'emplenar l'imprès i enviar-lo a la seu del sindicat, juntament amb una fotocòpia del seu DNI i els certificats dels havers percebuts als anys 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000 que proporciona l'empresa per la qual treballen i que són necessaris per a la declaració de la renda.