El TSJC estima el requeriment de Metges de Catalunya i suspèn el decret d’integració obligatòria del personal de contingent i zona

La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el requeriment de Metges de Catalunya (MC) i ha suspès l’aplicació del decret d’integració obligatòria del personal de contingent i zona de l’Institut Català de la Salut (ICS) que s’havia de començar a aplicar l’1 de juny.

A principis d’abril, MC va impugnar el decret davant del TSJC, al·legant que la integració del facultatiu de contingent i zona en el sistema sanitari reformat és voluntària i no pas obligatòria, d’acord amb la Llei de l’Estatut Marc. En aquest recurs, el sindicat va demanar la suspensió cautelar de la mesura en espera de la sentència del tribunal.

La sala del TSJC ha acceptat aquesta sol·licitud ja que, d’una banda, hi ha indicis suficients respecte a la viabilitat jurídica de la impugnació presentada per MC i, de l’altra, es poden derivar “perjudicis de difícil reparació” per als afectat a causa de l’aplicació del decret, si finalment el tribunal sentencia la seva nul·litat.

A més, en un anàlisi provisional del decret, el tribunal considera que la integració del personal de contingent i zona és voluntària i assenyala que no pot compartir la interpretació que fa l’Institut Català de la Salut de l’Estatut Marc, quan manté l’obligatorietat del procés d’integració.

Metges de Catalunya es mostra molt satisfet per l’acte judicial i considera que les tesis del tribunal obre les portes a una possible declaració de nul·litat del decret que el TSJC podria resoldre definitivament en el termini de dos o tres anys. No obstant això, l’ICS ja ha anunciat que recorrerà contra la suspensió cautelar.

El sindicat recorda que, independentment d’aquesta decisió judicial, els facultatius que rebin una notificació d’integració obligatòria hauran de presentar la reclamació pertinent. Si és així, convé contactar amb l’Assessoria Jurídica d’MC (tel. 93 247 60 00).

Oposició
Des de la defensa de la reforma del sistema sanitari català, MC ha estat el primer sindicat que s’ha oposat al procés d’integració obligatòria perquè sosté que és il·legal. L’any passat, el sindicat va mobilitzar el col·lectiu (fotografia) i va presentar a l’Institut Català de la Salut 700 signatures en contra del decret que afecta un total de 1.400 facultatius de contingent i zona, 618 dels quals són d’atenció primària i 804 són especialistes.