MC facilita als MIR de l'ICS la reclamació del pagament de les guàrdies en la nòmina de vacances

Nòmina vacances MIR ICS

Metges de Catalunya (MC) ofereix als MIR de l’Institut Català de la Salut (ICS) els seus serveis jurídics per reclamar per via administrativa o judicial, si s’escau, el dret que en la nòmina corresponent al període de vacances s’inclogui el pagament de la mitjana de les guàrdies treballades els mesos anteriors, tant de presència física com de localització. La reclamació, en cas de prosperar, comportarà la percepció de l’import no satisfet, més els interessos de demora generats per l’endarreriment del pagament.

La demanda del sindicat s’interposarà per a l’any immediatament anterior a la data de presentació de la mateixa i s’hi podran acollir els facultatius i facultatives en formació que estiguin cursant la residència, o bé que l’hagin finalitzat durant aquest període de temps.

MC ha guanyat diverses sentències sobre aquesta qüestió a empreses de la xarxa sanitària concertada que reconeixen el drets dels facultatius a que la retribució de les vacances sigui equivalent a la normal o mitjana percebuda per cada treballador durant la resta dels mesos de l’any. Aquest és un principi establert per la legislació laboral internacional, concretament el Conveni 132 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), que en el seu article 7 diu que "tota persona que faci vacances de conformitat amb les disposicions d'aquest Conveni haurà de percebre, pel període sencer d'aquestes vacances, almenys la seva remuneració normal o mitjana calculada en la forma que determini en cada país l'autoritat competent o l'organisme apropiat".

A més, la Directiva 2003/88 de la UE sobre les vacances anuals retribuïdes, avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), també s’ha pronunciat en aquest sentit: "Mentre durin les vacances anuals en el sentit d'aquesta Directiva, s'ha de mantenir la retribució i, en altres paraules, el treballador ha de percebre la retribució normal o mitjana per aquest període de descans".

Les persones interessades en aquesta campanya s’han de posar en contacte amb l’organització a través del correu lex@metgesdecatalunya.cat des d’on s’oferirà tota la informació sobre aquest procediment.