Metges de Catalunya es desmarca de l’acord de pròrroga de la ultraactivitat del conveni SISCAT

Serveis Territorials a Barcelona, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Metges de Catalunya (MC) no subscriu l’acord a què han arribat aquest dimarts les patronals sanitàries i els sindicats CCOO, UGT i SATSE per prorrogar la ultraactivitat del conveni col·lectiu del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) fins al 31 de desembre de 2018. El sindicat mèdic considera que les modificacions incorporades al text “no resolen cap de les reclamacions del col·lectiu mèdic per les quals MC no va signar el conveni l’any 2015”. Així, l’organització remarca que en la pròrroga es manté la percepció del complement variable per objectius (DPO) vinculada a l’equilibri pressupostari i financer de les empreses, la congelació dels efectes econòmics del nivell D de carrera professional i, sobretot, se segueix sense regular la jornada i els descansos del personal facultatiu. A més, tampoc hi ha cap avenç per a l’equiparació salarial dels professionals d’atenció primària amb els d’hospitals.

Les modificacions del redactat del conveni inclouen els següents punts:

 • Calendarització del pagament de l’increment salarial de l’1% derivat de l’augment del 0,63% de les tarifes que el Servei Català de la Salut (CatSalut) abona a les entitats concertades per l’activitat assistencial. Les retribucions s’incrementen des de l’1 de gener de 2017. El pagament dels endarreriments es farà en la nòmina de març de 2018 i a partir d’aquell moment quedarà incorporat de manera regular. En els centres sociosanitaris, l’increment s’aplicarà a partir de la publicació de les noves tarifes.
   
 • Dos dies de lliure disposició per al personal dels grups 2 al 7 (torn diürn) que es consideraran de treball efectiu.
   
 • Disminució d’un dia de jornada laboral per als grups 4 al 7 a compte del festiu addicional de Setmana Santa o Nadal que també es considerarà de treball efectiu a partir de 2018. La part patronal s’ha compromès verbalment a fer extensiva aquesta reducció de jornada també als grups 1, 2 i 3, qüestió que haurà de quedar recollida en el redactat de la pròrroga.    
   
 • La retribució en cas d’incapacitat laboral temporal (IT) es complementarà fins al 100% del sou quan es produeix com a conseqüència dels següents supòsits:
  • Derivada d’un tractament de reproducció assistida o del període de lactància materna, encara que no doni lloc a una situació de risc durant la lactància
  • Derivada de malalties que han causat una discapacitat de grau igual o superior al 33%
  • Derivada de la interrupció voluntària de l’embaràs per inducció farmacològica en el primer trimestre de gestació
  • Derivada de cardiopaties isquèmiques


D’altra banda, la mesa negociadora ha acordat un calendari de reunions a partir del 24 de gener de 2018 per prosseguir amb la negociació del Segon Conveni SISCAT en què MC mantindrà les seves mateixes línies vermelles.