Edgar Cortés, intensivista de l'Hospital Parc Taulí, explica la denúncia de MC per la imposició de guàrdies als facultatius de l'UCI

24 novembre 2021 - 12:49

Rac 1. El món a Rac 1

"No només omplint sales amb llits i respiradors es dona assistència. Es necessita gent que assisteixi, i aquest és el problema, que no n'hi ha"