El president del sector d'hospitals concertats de MC, Xavier Lleonart, explica els motius de la nova convocatòria de vaga a la sanitat concertada

25 gener 2019 - 22:46

Cope Catalunya. La Linterna

"A banda del reconeixement retributiu (...), des del punt de vista de qualitat assistencial i servei a la ciutadania, la reivindicació cabdal és el fet que es regulin i es reconeguin els descansos, sobretot perquè el personal sanitari estigui al cent per cent prestant l’assistència sanitària."