El secretari general de MC, Josep Maria Puig, analitza la gestió de l'epidèmia de coronavirus

10 març 2020 - 09:26

Catalunya Ràdio. Catalunya Nit

"S'està intentant trencar la cadena de transmissió per alentir la progressió d'aquesta epidèmia. Demanem a les autoritats que tinguin previst un pla B si la demanda desborda els centres sanitaris. Ajornar les intervencions no urgents per alliberar llits i recuperar metges i metgesses que s'han jubilat recentment i encara tenen fresc l'exercici de la medicina"