El secretari general de MC, Josep Maria Puig, assenyala que el col·lapse de les Urgències de l'Hospital del Mar es deu al tancament de llits

31 maig 2017 - 14:49

Metges de Catalunya

"El diagnòstic és compartit per tothom. Des de MC demanem una inversió clara: que almenys el 20% del pressupost de Salut es destini a primària. Això ens permetria contractar els professionals que necessitem per descongestionar el sistema, per poder fer les substitucions i per reduir el nombre de pacients assignats per metge fins arribar a una ràtio d’entre 1000 i 1.200, de manera que el nombre de visites diàries sigui assumible”.