El secretari general de MC, Xavier Lleonart, acusa l'Administració de no assumir la formació contínua del personal mèdic

28 desembre 2021 - 22:36

RAC1. No ho sé

"El problema de fons i de base que cal abordar amb urgència és que no pot ser que la formació contínua estigui en mans de la indústria farmacèutica per incompareixença de les administracions públiques en aquest tema"