El secretari general de MC, Xavier Lleonart, denuncia el burnout que afecta els facultatius

04 novembre 2021 - 09:52

COPE Catalunya. La linterna

"Si el promig d'hores que fa un facultatiu en el sistema públic de salut és d'un 50% més de la jornada laboral exigible, el que nessitem és un 50% més de professionals."