El vicesecretari general de MC, David Arribas, critica les dificultats per derivar pacients entre els diferents nivells assistencials

16 abril 2022 - 15:47

Ser Catalunya. Hora 14

"S'està fent un abús de les interconsultes o valoracions no presencials quan des de l'atenció primària es reclama l'avaluació d'un pacient per part d'un altre especialista"