Els delegats de MC a l'atenció primària, Carolina Roser i Pierre Arcelin, denuncien el deteriorament extrem de la medicina familiar i comunitària

19 maig 2021 - 14:51

RÀDIO 4. Informatius - Edició migdia
 

"L'única manera de captar metges és millorar molt les condicions de feina. El dia que els polítics utilitzin la sanitat pública, potser llavors canviarà el sistema"