La secretària del Sector Primària ICS de MC, Lourdes Franco, valora la manca de professionals facultatius a l'atenció primària

15 novembre 2022 - 10:30

Ràdio 4. De boca a orella

"La manca de personal és un problema estructural derivat de la mala planificació i gestió que patim des de fa dècades. Tenim molt menys temps per a cada pacient i això implica que puguin haver més errors"