La secretària del Sector Primària ICS de MC, Lourdes Franco, valora situació de la medicina familiar i comunitària

19 maig 2022 - 11:45

Rac 1. Migdia

"Hi ha una sobrecàrrega molt intensa, la qualitat és penosa, les retribucions són baixes i l'especialitat està absolutament desprestigiada"