La vicesecretària general i portaveu de l'Agrupació de Pediatres de MC, Ana Roca, analitza la situació de l'atenció pediàtrica a Catalunya

12 febrer 2019 - 16:32

Ràdio 4. Metròpoli

"La solució a la falta de pediatres és global. Cal una millor planificació dels professionals que es necessitaran en els propers anys, augmentar el número d'especialistes que es formen en pediatria i fer més atractiu l'àmbit de l'atenció primària per als pediatres."