Alta afiliats

  • 1 Actual: Dades personals
  • 2 Dades laborals
  • 3 Dades bancàries
  • 4 Completat
ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL MIR
Metges de Catalunya t'ofereix l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional de manera GRATUÏTA durant tot el MIR.

Pots consultar les condicions i avantatges de la pòlissa a rcpmir.cat  
Vols contractar-la?