Taller "Adolescents i les drogues de síntesi: les drogues apàtrides”

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
6 de novembre del 2018
Horari:
De 16.00 a 20.00 hores
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
15€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
40€
drogues disseny

Professor

Jordi Royo i Isach
Director clínic d’Amalgama-7, tresorer i cofundador de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental; vicepresident de la Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies. Docent i coordinador d’altres professionals d’Amalgama-7, atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies.


Resum del taller

S’anomenen designer drugs (que podríem traduir per drogues de disseny o drogues fetes a mida) les substàncies sintètiques que s’han popularitzat amb el nom genèric d’èxtasi (o XTC). Sintetitzades inicialment per a un ús mèdic, a mitjans dels anys 80 s’inicià la seva utilització com a droga per a l’oci i per a l’ús recreatiu.

Aquest taller vol abordar diverses qüestions al voltant de les drogues de síntesi:

 • Com i on es sintetitzen?
 • Quins són els seus principis actius?
 • Què contenen en realitat?
 • Quins són els principals riscos associats al seu consum?


Estructura del curs

 • Primera part: Exposició teòrica
 • Segona part: Valoració d’un cas pràctic
 • Tercera part: Posada en comú dels treballs de grup

Professor

Jordi Royo i Isach
Director clínic d’Amalgama-7, tresorer i cofundador de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental; vicepresident de la Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies. Docent i coordinador d’altres professionals d’Amalgama-7, atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies.


Resum del taller

S’anomenen designer drugs (que podríem traduir per drogues de disseny o drogues fetes a mida) les substàncies sintètiques que s’han popularitzat amb el nom genèric d’èxtasi (o XTC). Sintetitzades inicialment per a un ús mèdic, a mitjans dels anys 80 s’inicià la seva utilització com a droga per a l’oci i per a l’ús recreatiu.

Aquest taller vol abordar diverses qüestions al voltant de les drogues de síntesi:

 • Com i on es sintetitzen?
 • Quins són els seus principis actius?
 • Què contenen en realitat?
 • Quins són els principals riscos associats al seu consum?


Estructura del curs

 • Primera part: Exposició teòrica
 • Segona part: Valoració d’un cas pràctic
 • Tercera part: Posada en comú dels treballs de grup
Metges de Catalunya
Presencial
drogues disseny
15€
0€
40€
De 16.00 a 20.00 hores
6 de novembre del 2018
Afiliats i no afiliats
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.