Taller "Alcohol i cocaïna: dos antagonistes que es complementen?"

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
17 d'abril de 2018
Horari:
De 16.00 a 19.00 hores
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
15€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
40€
Alcohol_Cocaina

Profesor 

Jordi Royo i Isach
Director clínic d’Amalgama-7, tresorer i cofundador de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental; vicepresident de la Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies. Docent i coordinador d’altres professionals d’Amalgama-7, atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies.


Estructura del curs

Els adolescents i els joves han abandonat, majoritàriament, els trets culturals associats, tradicionalment, a l’ús gastronòmic de l’alcohol, sobretot dels fermentats (la cultura mediterrània del vi), per un patró de consum més anglosaxó o centreeuropeu, orientat bàsicament en el “colocón”, és a dir, el “beure per col·locar-se”, de manera que posen l’alcohol al mateix nivell que altres drogues “de consum recreatiu” com els derivats del cànnabis, les drogues de síntesi i la cocaïna. En aquest sentit, parlarem d'aquest nou patró de consum d'alcohol associat al consum de cocaïna, que les darreres dècades s'ha democratitzat i abasta totes les edats i classes socials.

Aquest taller, de caràcter pràctico-teòric, s'estructura en una primera part d'exposició de contingut sobre nous patrons d'ús i trastorns associats al consum agut i/o a l'abús d'alcohol i de cocaïna, una segona part de treballs de grups sobre un cas clínic i una tercera part de posada en comú i retorn del treball de grups.

Profesor 

Jordi Royo i Isach
Director clínic d’Amalgama-7, tresorer i cofundador de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental; vicepresident de la Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies. Docent i coordinador d’altres professionals d’Amalgama-7, atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies.


Estructura del curs

Els adolescents i els joves han abandonat, majoritàriament, els trets culturals associats, tradicionalment, a l’ús gastronòmic de l’alcohol, sobretot dels fermentats (la cultura mediterrània del vi), per un patró de consum més anglosaxó o centreeuropeu, orientat bàsicament en el “colocón”, és a dir, el “beure per col·locar-se”, de manera que posen l’alcohol al mateix nivell que altres drogues “de consum recreatiu” com els derivats del cànnabis, les drogues de síntesi i la cocaïna. En aquest sentit, parlarem d'aquest nou patró de consum d'alcohol associat al consum de cocaïna, que les darreres dècades s'ha democratitzat i abasta totes les edats i classes socials.

Aquest taller, de caràcter pràctico-teòric, s'estructura en una primera part d'exposició de contingut sobre nous patrons d'ús i trastorns associats al consum agut i/o a l'abús d'alcohol i de cocaïna, una segona part de treballs de grups sobre un cas clínic i una tercera part de posada en comú i retorn del treball de grups.

Metges de Catalunya
Presencial
Alcohol_Cocaina
15€
0€
40€
De 16.00 a 19.00 hores
17 d'abril de 2018
Afiliats i no afiliats
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.