Taller "Alcohol i cocaïna: dos antagonistes que es complementen?"

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
17 d'abril de 2018
Horari:
De 16.00 a 19.00 hores
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
15€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
40€
Alcohol_Cocaina

Profesor 

Jordi Royo i Isach
Director clínic d’Amalgama-7, tresorer i cofundador de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental; vicepresident de la Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies. Docent i coordinador d’altres professionals d’Amalgama-7, atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies.


Estructura del curs

Els adolescents i els joves han abandonat, majoritàriament, els trets culturals associats, tradicionalment, a l’ús gastronòmic de l’alcohol, sobretot dels fermentats (la cultura mediterrània del vi), per un patró de consum més anglosaxó o centreeuropeu, orientat bàsicament en el “colocón”, és a dir, el “beure per col·locar-se”, de manera que posen l’alcohol al mateix nivell que altres drogues “de consum recreatiu” com els derivats del cànnabis, les drogues de síntesi i la cocaïna. En aquest sentit, parlarem d'aquest nou patró de consum d'alcohol associat al consum de cocaïna, que les darreres dècades s'ha democratitzat i abasta totes les edats i classes socials.

Aquest taller, de caràcter pràctico-teòric, s'estructura en una primera part d'exposició de contingut sobre nous patrons d'ús i trastorns associats al consum agut i/o a l'abús d'alcohol i de cocaïna, una segona part de treballs de grups sobre un cas clínic i una tercera part de posada en comú i retorn del treball de grups.

Profesor 

Jordi Royo i Isach
Director clínic d’Amalgama-7, tresorer i cofundador de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental; vicepresident de la Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies. Docent i coordinador d’altres professionals d’Amalgama-7, atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies.


Estructura del curs

Els adolescents i els joves han abandonat, majoritàriament, els trets culturals associats, tradicionalment, a l’ús gastronòmic de l’alcohol, sobretot dels fermentats (la cultura mediterrània del vi), per un patró de consum més anglosaxó o centreeuropeu, orientat bàsicament en el “colocón”, és a dir, el “beure per col·locar-se”, de manera que posen l’alcohol al mateix nivell que altres drogues “de consum recreatiu” com els derivats del cànnabis, les drogues de síntesi i la cocaïna. En aquest sentit, parlarem d'aquest nou patró de consum d'alcohol associat al consum de cocaïna, que les darreres dècades s'ha democratitzat i abasta totes les edats i classes socials.

Aquest taller, de caràcter pràctico-teòric, s'estructura en una primera part d'exposició de contingut sobre nous patrons d'ús i trastorns associats al consum agut i/o a l'abús d'alcohol i de cocaïna, una segona part de treballs de grups sobre un cas clínic i una tercera part de posada en comú i retorn del treball de grups.

Metges de Catalunya
Presencial
Alcohol_Cocaina
15€
0€
40€
De 16.00 a 19.00 hores
17 d'abril de 2018
Afiliats i no afiliats

Formulari d'inscripció

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
Metges de Catalunya informa que aquestes dades s'incorporaran al fitxer que el sindicat té inscrit en el registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a aquells usos permesos per la llei i pels Estatuts de l'organització. En qualsevol cas, es podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, mitjançant comunicació escrita a la seu de Metges de Catalunya (Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona). Metges de Catalunya es responsabilitza que les dades transferides estaran protegides i que seran tractades amb estricta confidencialitat, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.