Transsexualitat

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
13 i 27 d'octubre de 2021
Horari:
De 16.00 a 19.00 hores
Localització:
En línia
Modalitat:
En línia
Preus: Afiliats:
0€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
175€
transsexualitat

Metges de Catalunya (MC) i la Fundació Metges fan un esforç enguany per tal que la formació continuada sigui gratuïta per a tots els afiliats. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració amb l’assistència als cursos als quals us hagueu matriculat.

Organitzat per l'Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya.

Dirigit per Xelo Casado i Anna Robert.

Aquest curs respon a la necessitat de reflexionar i donar eines a l’hora d’atendre el cada cop més visualitzat fet trans.

Com s’han detectat aquestes necessitats: els/les professionals expressen la necessitat de comptar amb més informació i eines per poder comprendre i atendre les persones que es plantegen la transsexualitat com a opció, les que estan en trànsit o les que s’identifiquen com a transsexuals.

El curs es farà en línia. En cas que també es pugui fer presencial, s’informarà als inscrits de d’aquesta opció, així com de les mesures preventives que cal complir.

Ponents

 • Sabel Gabaldón
  Psiquiatre. Doctor en Filosofia i Màster Europeu en Bioètica. Cap de la Secció de Psiquiatria de l’Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu d’Esplugues (Barcelona). Coordinador del Comitè d’ètica assistencial de l’Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu. Docent en nombrosos màsters, postgraus i formacions.
   
 • Jordi Reviriego
  Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Geriatria per la UAB i Postgrau en Teràpia Breu Estratègica per la UdG. Treballa en l’atenció a la salut de les persones transsexuals al Servei de Trànsit de la ciutat de Barcelona.
   
 • Miguel Missé
  Sociòleg i activista transsexual. Consultor i formador independent en l’àmbit de les polítiques públiques per a la diversitat sexual i de gènere, i investigador extern de la Universitat de Vic. Autor de llibres com “A la conquista del cuerpo equivocado” (EGALES: 2018).
   
 • Diana Polo
  Psicòloga clínica adjunta en la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu. Treballa en l’avaluació i assessorament amb famílies, infants i adolescents transgènere o amb variabilitat en l’expressió de gènere.
   
 • Dr. Josep Torremadé
  Llicenciat en medicina i especialista en Urologia per l’Hospital Universitari de Bellvitge, on exerceix com a responsable de la Unitat d’Andrologia. Doctor per la Universitat de Barcelona (UB). Fellowship del European Board of Urology (FEBU) i de l’European Committee of Sexual Medicine (FECSM), i membre del comitè científic de l’European Society for Sexual Medicine (ESSM). És ponent i moderador habitual de congressos nacionals i internacionals. Editor de la Revista Internacional d’Andrologia i director del Curs de cirurgia protèsica per a la disfunció erèctil.


PROGRAMA

Dimecres, 13 d'octubre:

 • Dr. Sabel Gabaldón
  Patologització i categorització de la Transsexualitat.
   
 • Dr. Jordi Revieriego
  Desmedicalitzar el fet transsexual
   
 • Miquel Missé
  Identitat, cos i societat en l’experiència transsexual


Dimecres, 27 d'octubre:

 • Diana Polo
  Acompanyament i intervenció psicològica
   
 • Josep Torremadé
  Cirurgia de reassignació sexual


Objectius generals del curs

 • Afermar les bases ètiques, epistemològiques i sociològiques que fan possible repensar el fenomen trans com una expressió més de la diversitat humana. 
 • Reflexionar sobre els estereotips “convencionals” de gènere, per prendre consciència del malestar que poden patir aquells que no s’hi veuen reflectits. 
 • Informar sobre els circuits de derivació per atendre a persones trans  i als seus entorns familiars. 
 • Conèixer les opcions de tractament per a les persones trans dins de la xarxa pública.


Objectius específics o d'aprenentatge del curs

 • Aprofundir en com es fa l’acollida, l’assessorament i l’acompanyament a les persones trans que necessiten recursos mèdics, psicològics o socials per completar amb garanties el seu procés de transició de gènere, tant en l’etapa infanto-juvenil com en l’adulta.
 • Facilitar el coneixement sobre el suport que poden rebre els professionals sanitaris que tracten amb persones trans. 
 • Augmentar el coneixement en detall sobre com es realitzen les valoracions en casos de transsexualitat i les tècniques disponibles per fer-ne l’acompanyament o tractament (psicològiques, mèdiques i quirúrgiques).


Metodologia docent

Classes teòriques i pràctiques, amb diversos docents especialistes en la matèria a tractar. La primera part és l’exposició teòrica per part del docent i la segona, el torn obert de discussió basada en casos pràctics, que permetrà aprofundir en situacions de la pràctica clínica diària i en com millorar-ne l’afrontament.

Avaluació: no es contempla

Metges de Catalunya (MC) i la Fundació Metges fan un esforç enguany per tal que la formació continuada sigui gratuïta per a tots els afiliats. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració amb l’assistència als cursos als quals us hagueu matriculat.

Organitzat per l'Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya.

Dirigit per Xelo Casado i Anna Robert.

Aquest curs respon a la necessitat de reflexionar i donar eines a l’hora d’atendre el cada cop més visualitzat fet trans.

Com s’han detectat aquestes necessitats: els/les professionals expressen la necessitat de comptar amb més informació i eines per poder comprendre i atendre les persones que es plantegen la transsexualitat com a opció, les que estan en trànsit o les que s’identifiquen com a transsexuals.

El curs es farà en línia. En cas que també es pugui fer presencial, s’informarà als inscrits de d’aquesta opció, així com de les mesures preventives que cal complir.

Ponents

 • Sabel Gabaldón
  Psiquiatre. Doctor en Filosofia i Màster Europeu en Bioètica. Cap de la Secció de Psiquiatria de l’Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu d’Esplugues (Barcelona). Coordinador del Comitè d’ètica assistencial de l’Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu. Docent en nombrosos màsters, postgraus i formacions.
   
 • Jordi Reviriego
  Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Geriatria per la UAB i Postgrau en Teràpia Breu Estratègica per la UdG. Treballa en l’atenció a la salut de les persones transsexuals al Servei de Trànsit de la ciutat de Barcelona.
   
 • Miguel Missé
  Sociòleg i activista transsexual. Consultor i formador independent en l’àmbit de les polítiques públiques per a la diversitat sexual i de gènere, i investigador extern de la Universitat de Vic. Autor de llibres com “A la conquista del cuerpo equivocado” (EGALES: 2018).
   
 • Diana Polo
  Psicòloga clínica adjunta en la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu. Treballa en l’avaluació i assessorament amb famílies, infants i adolescents transgènere o amb variabilitat en l’expressió de gènere.
   
 • Dr. Josep Torremadé
  Llicenciat en medicina i especialista en Urologia per l’Hospital Universitari de Bellvitge, on exerceix com a responsable de la Unitat d’Andrologia. Doctor per la Universitat de Barcelona (UB). Fellowship del European Board of Urology (FEBU) i de l’European Committee of Sexual Medicine (FECSM), i membre del comitè científic de l’European Society for Sexual Medicine (ESSM). És ponent i moderador habitual de congressos nacionals i internacionals. Editor de la Revista Internacional d’Andrologia i director del Curs de cirurgia protèsica per a la disfunció erèctil.


PROGRAMA

Dimecres, 13 d'octubre:

 • Dr. Sabel Gabaldón
  Patologització i categorització de la Transsexualitat.
   
 • Dr. Jordi Revieriego
  Desmedicalitzar el fet transsexual
   
 • Miquel Missé
  Identitat, cos i societat en l’experiència transsexual


Dimecres, 27 d'octubre:

 • Diana Polo
  Acompanyament i intervenció psicològica
   
 • Josep Torremadé
  Cirurgia de reassignació sexual


Objectius generals del curs

 • Afermar les bases ètiques, epistemològiques i sociològiques que fan possible repensar el fenomen trans com una expressió més de la diversitat humana. 
 • Reflexionar sobre els estereotips “convencionals” de gènere, per prendre consciència del malestar que poden patir aquells que no s’hi veuen reflectits. 
 • Informar sobre els circuits de derivació per atendre a persones trans  i als seus entorns familiars. 
 • Conèixer les opcions de tractament per a les persones trans dins de la xarxa pública.


Objectius específics o d'aprenentatge del curs

 • Aprofundir en com es fa l’acollida, l’assessorament i l’acompanyament a les persones trans que necessiten recursos mèdics, psicològics o socials per completar amb garanties el seu procés de transició de gènere, tant en l’etapa infanto-juvenil com en l’adulta.
 • Facilitar el coneixement sobre el suport que poden rebre els professionals sanitaris que tracten amb persones trans. 
 • Augmentar el coneixement en detall sobre com es realitzen les valoracions en casos de transsexualitat i les tècniques disponibles per fer-ne l’acompanyament o tractament (psicològiques, mèdiques i quirúrgiques).


Metodologia docent

Classes teòriques i pràctiques, amb diversos docents especialistes en la matèria a tractar. La primera part és l’exposició teòrica per part del docent i la segona, el torn obert de discussió basada en casos pràctics, que permetrà aprofundir en situacions de la pràctica clínica diària i en com millorar-ne l’afrontament.

Avaluació: no es contempla

En línia
En línia
transsexualitat
0€
0€
175€
De 16.00 a 19.00 hores
13 i 27 d'octubre de 2021
Afiliats i no afiliats

Formulari d'inscripció

L’informem que Metges de Catalunya gestiona els cursos de formació que promou a través de Fundació Metges, una entitat sense ànim de lucre constituïda pel propi sindicat i que té, entre altres finalitats, la millora i el recolzament de l’activitat professional dels metges. És per aquest motiu que el formulari d’inscripció i el tractament de les dades personals serà gestionat per Fundació Metges, en els termes que consten al formulari que li presentem a continuació.

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.