21 de febrer, primera reunió de la taula mèdica bilateral

La primera reunió de la taula mèdica bilateral, sorgida de la vaga de facultatius del gener passat, ja té data. El dimarts 21 de febrer, a les 10 hores, els representants de l’Administració i del col·lectiu mèdic iniciaran les trobades encaminades a reformular aspectes organitzatius i assistencials de l’atenció sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut), amb l’objectiu de millorar les condicions de treball del personal facultatiu i dotar el sistema de més capacitat d’atracció i retenció del talent mèdic.

Tal com figura a la resolució de creació de la taula, signada pel conseller de Salut, Manel Balcells, l’òrgan estarà composat per quatre facultatius proposats per Metges de Catalunya (MC), dos facultatius proposats pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), tres representants del CatSalut i tres representants del Departament de Salut. Durant els primers sis mesos, la taula es reunirà, com a mínim, un cop cada dues setmanes per abordar les qüestions recollides al pla de treball. 

MC encara amb “ambició” l’inici del diàleg i assenyala que el sindicat aportarà “contingut”, “profunditat” i “concreció” als diferents àmbits temàtics que tractarà la taula. Així mateix, l’organització insistirà en la necessitat d’aconseguir resultats “tangibles” que, “a curt termini”, permetin als facultatius comprovar la “utilitat” i l’“eficàcia” d’un instrument que “ha de proporcionar benestar i ha d’ajudar a recuperar la motivació dels professionals”.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: David Arribas

Equip de comunicació: Albert Torres, Laia Calaf i Eva Martínez