MC considera "molt greu" l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre les llistes d’espera i reclama una reacció de Salut

Metges de Catalunya (MC) afirma que l’informe 8/2023 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a les llistes d’espera del sistema sanitari públic l’any 2019, és un “sever correctiu” per al Servei Català de la Salut (CatSalut), atès que, no només assenyala els problemes d’accessibilitat al sistema i l’incompliment significatiu dels terminis d’atenció legalment establerts, sinó que “posa en dubte la veracitat i el rigor del procediment de registre i la manca de control del mateix per part del CatSalut”. Per al sindicat, les conclusions de l’auditoria són “molt greus” i no creu que la situació sigui millor actualment. Per aquest motiu demana al Departament de Salut que “ofereixi explicacions sobre les deficiències exposades per la Sindicatura de Comptes” i sobre les mesures que s’aplicaran per part de l’Administració per disminuir els temps d’espera i per disposar d’un model de registre “fiable” i “útil” per a la ciutadania.

L’informe elaborat per la Sindicatura ha analitzat si els temps d’espera i el nombre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica, prova diagnòstica o consulta externa d’atenció especialitzada es van reduir l’any 2019 respecte a l’anterior. També ha avaluat el compliment dels terminis garantits i de referència que estableix la normativa en vigor, i els procediments emprats pel CatSalut per vetllar pel bon funcionament del sistema. Totes les dades i conclusions són negatives en aquest sentit. Els temps mitjans d’espera ens van incrementar: de 134 a 155 dies per a intervencions, de 45 a 84 dies per a proves diagnòstiques i de 59 a 205 dies per consultes externes. A més, el 22,6% dels pacients de la llista d’espera garantida i el 24,1% dels pacients amb termini de referència van ser intervinguts o atesos fora dels terminis fixats, segons les dades obtingues per l’òrgan de control que no coincideixen amb les xifres oficials que havia informat el CatSalut.

La crítica a l’actuació de l’ens sanitari és contundent i “demolidora”, segons MC. La Sindicatura retreu al CatSalut que “no va tenir cura suficient de la fiabilitat i qualitat de les dades del registre d’espera”, ja que no verificava la seva veracitat. A més, “no va publicar en la seva web tota la informació que estableix la normativa” i no va facilitar als pacients els procediment de reclamació per exercir el dret a ser intervinguts quirúrgicament un cop transcorregut el termini màxim d’accés. Finalment, el CatSalut “no ha facilitat a la Sindicatura la relació de queixes i reclamacions presentades pels ciutadans sobre les llistes d’espera” i no ha pogut comprovar si les havia respost. 

Per resoldre aquestes deficiències, l’òrgan fiscalitzador ha traslladat deu recomanacions al CatSalut per rebaixar els temps d’espera i millorar el compliment de la normativa vigent. Una de les recomanacions coincideix amb la petició que, des de fa anys, MC ha traslladat a Salut: que la data d’entrada a llista d’espera es compti des de la petició de prova o consulta que realitza el metge o metgessa d’atenció primària, “en lloc de fer-ho quan la sol·licitud es tramitada pel centre hospitalari que ha de realitzar la prova”.

Transparència, professionals i recursos
Després del qüestionament “de dalt a baix” que ha fet la Sindicatura de Comptes del sistema de gestió de les llistes d’espera a la sanitat pública catalana, MC insta Salut a actuar amb “transparència”, fent “autocrítica i propòsit d’esmena”.

En aquest sentit, l’organització recorda que la fórmula per recuperar el control de les llistes d’espera de manera efectiva és “més que coneguda” i consisteix a “incrementar el nombre de professionals mèdics”, per millorar l’accessibilitat des de l’atenció primària fins a l’hospitalària, i “destinar recursos econòmics addicionals” per fer més activitat assistencial.

Documents

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: David Arribas

Equip de comunicació: Albert Torres, Laia Calaf i Eva Martínez