MC, SMA i SME traslladen a Mónica García les necessitats "peremptòries" del col·lectiu mèdic per garantir la continuïtat del sistema

Metges de Catalunya (MC), Sindicato Médico Andaluz (SMA) i Sindicato Médico de Euskadi (SME) s’han reunit aquest divendres amb la ministra de Sanitat, Mónica García. La trobada, sol·licitada per les tres organitzacions el passat 2 d'abril, s’emmarca en la voluntat que l’administració sanitària “doni resposta i ofereixi solucions” a algunes de les problemàtiques “peremptòries” que afecten el personal facultatiu i són competència del Ministeri de Sanitat. Els sindicats han valorat positivament la receptivitat de García a les seves demandes que, com a mínim, “són representatives del 50% dels facultatius de l'Estat”.

Els responsables sindicals han situat sobre la taula tres aspectes concrets relacionats amb l’exercici de la professió mèdica, sobre els quals Sanitat hi podria incidir amb actuacions que “reforçarien el lideratge, el benestar i el futur dels facultatius del Sistema Nacional de Salut (SNS)”. 

En primer lloc, han reiterat la seva petició perquè s’iniciïn els tràmits necessaris per a la creació del grup professional A1+ com a categoria de referència del personal facultatiu que reconegui la singularitat d’una professió amb unes competències especifiques que “requereix més d’una dècada de formació i una actualització continua de coneixements, amb un desenvolupament laboral constantment sotmès a riscos professionals i jurídics”. Aquesta nova classificació, a més, hauria d’actuar com a reconeixement implícit de la necessitat de millorar les condicions laborals i retributives dels facultatius “perquè el sistema públic de salut sigui atractiu i competitiu per a les noves generacions, recuperant la seva capacitat de retenció del talent mèdic que es forma al nostre país”.

En segon lloc, MC, SME i SMA han manifestat a la ministra García la seva demanda de “posar ordre” a la delegació de competències mèdiques al personal d’infermeria. Aquesta mesura, a l’alça al conjunt del SNS, es pren com a “solució efectista” davant el dèficit de personal facultatiu que pateixen tots els nivells assistencials. No obstant això, les tres organitzacions qüestionen l’encaix jurídic d’aquestes mesures tenint en compte la relació de funcions i competències que estableix la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS). “El coneixement mèdic és insubstituïble, com bé sap la ministra per la seva pròpia condició d’anestesiòloga, ja que la delegació de funcions també afecta els procediments de sedació”, han remarcat. 

Així, el diagnòstic clínic i altres funcions específiques són “actes mèdics per als quals només estan formats i capacitats els metges”. En aquest sentit, han recordat a García que la transferència d’aquestes i altres competències a professionals no qualificats comporta un triple risc: per als pacients, a qui s'exposa davant de possibles errors, contraindicacions o negligències; per al personal facultatiu, que sovint ha de validar actuacions que no ha realitzat ni supervisat; i per a les mateixes infermeres, que no tenen la cobertura legal per dur a terme aquestes actuacions. Per això, han demanat que es reforci el blindatge de competències que ha d'assumir cada col·lectiu professional segons la normativa vigent.

Projecte de llei de gestió pública
Per la seva part, MC ha aprofitat la reunió per compartir amb la ministra les seves aportacions al projecte de Llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut que es troba en fase de consulta pública. El secretari general de MC, Xavier Lleonart, ha explicat a Garcia la proposta del sindicat, consistent a facilitar legislativament que tot el personal sanitari de la xarxa concertada catalana se situï sota el control del Departament de Salut. D’aquesta manera, la conselleria “podria fer una planificació acurada de les necessitats de recursos humans”, ja que, a diferència de la situació actual, tindria el coneixement i les dades sobre el lloc de treball, l’especialitat o la situació contractual de tot el personal del servei públic de salut. 

“L’única manera de planificar adequadament les plantilles dels centres sanitaris perquè la cartera de serveis públics es presti de manera equitativa i amb garanties de qualitat és que l’Administració tingui un control rigorós dels seus professionals. Això permetria corregir iniquitats, gestionar la necessitat de reforços i substitucions o assegurar el relleu generacional”, ha argumentat Lleonart. A més, ha afegit que aquesta mesura es podria executar “sense cap cost afegit” perquè actualment la Generalitat ja assumeix els sous dels professionals del SISCAT per la via dels concerts, i “tampoc seria estrictament necessari que aquest treballadors es convertissin en funcionaris”.  

Els tres sindicats han definit la trobada com a “constructiva” i han destacat el “profund coneixement” de García respecte de les problemàtiques que afecten el col·lectiu mèdic, i, en aquest sentit, han aconseguit dos compromisos. D'una banda, mantenir oberta la via de diàleg, de manera que aquesta sigui la primera de més reunions, i, de l'altra, el compromís que les legislacions que afectin l'exercici de la professió mèdica i la prestació dels serveis assistencials comptin sempre amb l’opinió i les aportacions dels representants dels facultatius.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: David Arribas

Equip de comunicació: Albert Torres, Laia Calaf i Eva Martínez