Metges de Catalunya demana a l’IAS respecte pels drets d’antiguitat dels seus treballadors

Metges de Catalunya (MC) mostra el seu suport al comitè d’empresa de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona que manté un conflicte obert amb els seus treballadors arran de la decisió de no voler negociar l’extensió del complement d’antiguitat, que percep una part minoritària de la plantilla, a la totalitat dels empleats. Per contra, l’empresa ha actuat de manera unilateral, implantant un sistema de compensació i absorció als professionals amb dret a antiguitat, de manera que els hi congela el sou mentre no s’igualin les seves retribucions amb les de la resta de treballadors. El comitè ha rebutjat aquesta mesura i ha reclamat la seva retirada immediata. En cas contrari, els representants del personal han advertit que interposaran una demanda jurídica i valoraran una possible convocatòria de mobilitzacions.

El sindicat mèdic considera que "no hi ha cap raó" per la qual l’IAS hagi de revocar drets i beneficis establerts en convenis o acords precedents, "menys encara si estan vinculats a la fidelitat i llarga trajectòria dels seus treballadors". De la mateixa manera que ho ha fet el comitè, MC acusa l’entitat gironina de "manca transparència" per la negativa a lliurar als representants sindicals informació econòmica suficient, així com les actes de reunions anteriors, per valorar la "idoneïtat, adequació i legalitat" de la decisió de prescindir del complement d’antiguitat. Segons l’IAS, el rebuig a la presentació d’aquesta documentació es deu a que no són "reunions formals de negociació".

El plantejament de l’empresa d’eliminar la retribució per antiguitat, que actualment perceben 278 dels 1.900 empleats de l’IAS, i en el seu lloc establir un sistema de compensació i absorció, esdevé una congelació salarial per als treballadors amb més anys a l’empresa que els penalitza de manera "injusta i injustificada", afegeix MC.

"En comptes d’oferir incentius per captar i retenir els professionals en un context de moltes jubilacions i dèficit d’especialistes, retallen drets i redueixen sous", destaquen els representants de MC a l’IAS. 

Doble escala salarial
El conflicte pel complement d’antiguitat dels treballadors de l’IAS va començar l’any passat, quan el comitè va demanar a l’entitat que fes extensiu aquest dret a tota la plantilla -incloses les noves contractacions- per fer més atractives les condicions laborals i evitar les dobles escales salarials. Davant la manca de resposta, els representants dels treballadors van presentar una primera demanda judicial.

Tot i que el comitè va expressar que en cap cas volia perjudicar els companys que percebien aquesta retribució i que l’empresa es va comprometre a no fer actuacions sense comunicar-les abans a les organitzacions sindicals, l’IAS ha aplicat el sistema de compensació i absorció, sense notificar-ho prèviament al comitè, perjudicant els treballadors que cobren antiguitat "amb la clara voluntat d’enfrontar i dividir la plantilla", assegura MC.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: David Arribas

Equip de comunicació: Albert Torres, Laia Calaf i Eva Martínez