Metges de Catalunya endega una campanya per recollir suports a les al·legacions contra el consorci sanitari de Lleida

Metges de Catalunya (MC) ha obert aquest dilluns, al seu web, una campanya de recollida de suports a l’escrit d’al·legacions que va presentar el 9 d’abril passat contra la proposta del Govern per a la constitució del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida (SIS Lleida), per demanar la paralització i la retirada del projecte, en considerar que només comportarà un “increment de càrrecs, comandaments i, per tant, de despeses”.

Les adhesions que el sindicat reculli des de la pàgina web peticions.metgesdecatalunya.cat s’adreçaran automàticament a la Secretaria General de Salut, “com a instrument de pressió i mostra de rebuig de la professió mèdica” al projecte de constitució del nou ens que ha de gestionar els recursos assistencials de titularitat pública de Lleida.

El sindicat reitera en les seves al·legacions que l’actual model organitzatiu sanitari “ja disposa de mecanismes suficients per aconseguir una gestió més racional i eficient, mitjançant actuacions de reestructuració, simplificació i descentralització dels seus òrgans”, sense necessitat de crear noves entitats que alterin el sistema.

Així mateix, adverteix que el nou consorci “comportarà una pèrdua de transparència i imparcialitat en els processos de contractació, amb la introducció de criteris subjectius allunyats dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat”, i alerta del perill que es produeixi una “retallada de llocs de treball, de drets adquirits pels professionals i de serveis per als usuaris”.

Finalment, MC al·lega que la naturalesa jurídica del nou ens “dificultarà el control públic del consorci”, considerant que hi haurà menys garanties de transparència.

Contacte de premsa

premsa@metgesdecatalunya.cat
Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5
Fax: 93 265 39 71

Secretaria de Comunicació: Elisa de Frutos

Equip de comunicació: Hèctor Calvet, Albert Torres i Eva Martínez